autismogalicia.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • Galician (Galego)

Novas

As entidades asinan co goberno os convenios de discapacidade 2016

Correo-e Imprimir PDF

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou hoxe que, por terceiro ano consecutivo, a Xunta volve incrementar o orzamento destinado á atención á discapacidade, que desde 2014 ascendeu un 24% ata acadar os 94 millóns de euros. O obxectivo, segundo aseverou, é construír un modelo de sociedade no que a integración non sexa entendida como unha simple asimilación desta realidade social, senón como un recoñecemento ás capacidades de cada persoa.

Foto de familia das entidades de discapacidade o presidente da Xunta de Galicia

Antonio de la Iglesia, segundo pola dereita, asinando

Durante a sinatura dos convenios nominativos coas entidades de discapacidade, entre elas a Federación Autismo Galicia, representada polo seu presidente, Antonio de la Iglesia, Feijóo afirmou que Galicia quere ser un exemplo dentro da sociedade moderna de protección social, destacando así o traballo que desempeñan asociacións como Fegerec e Aspaym e as representadas a través do CERMI.

Máis polo miúdo, afirmou que estes convenios teñen como obxectivo contribuír a promover a integración social e laboral das persoas con discapacidade; favorecer o seu desenvolvemento persoal e a súa autonomía; desenvolver accións encamiñadas a mellorar a súa calidade de vida; orientar e apoiar as persoas con discapacidade e as súas familias e coidadores; e impulsar a formación e a investigación para o tratamento da discapacidade.

O titular da Xunta garantiu que o benestar das persoas dependentes ou cunha discapacidade será sempre un obxectivo prioritario na acción do Goberno galego. E, nesta liña, destacou a posta en marcha da Estratexia galega sobre a discapacidade 2015-2020, que contén 460 medidas para mellorar a atención á discapacidade desde ámbitos de actuación concretos e vitais; a autonomía persoal; a educación, co fin de que dispoñan dunha aprendizaxe e formación permanente en igualdade de condicións que o resto da poboación; a formación e o emprego, para favorecer o seu acceso ao mercado de traballo; e a saúde, para ofrecerlles unha asistencia sanitaria específica.

Aprobado o Plan de Acción 2015

Correo-e Imprimir PDF

O pasado 19 de novembro a Asamblea Xeral de Federación Autismo Galicia aprobou Plan de Acción proposto para 2015. No plan explícanse as accións que se van a levar a cabo dende a Federación o próximo ano.

A atención temperá evitaría a dependencia en moitas persoas con autismo

Correo-e Imprimir PDF

O presidente da Federación Autismo Galicia, Antonio de la Iglesia Soriano compareceu esta mañá perante a Comisión Non Permanente para o Seguimento das Políticas de Discapacidade do Parlamento de Galicia co obxectivo de expoñer a esta institución as problemáticas que afectan ao colectivo de persoas con trastornos do espectro do autismo (TEA).

Novas deducións no IRPF para familias numerosas e persoas con discapacidade

Correo-e Imprimir PDF

A Axencia Tributaria Española publicou a semana pasada o Proxecto de Orde no cal se establecen novas deducións fiscais no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para familias numerosas e persoas con discapacidade. Os beneficiarios deberán presentar un formulario de solicitude, individual ou colectivo, por cada unha das deducións ás que teñan dereito. O modelo que terán que presentar é o 143. As deducións, acumulables entre si, son de 100 euros mensuais para familia numerosa e por cada descendente e ascendente con discapacidade. No caso de familia numerosa de categoría especial a suma será de 200 euros ó mes.


O Consello de Ministros aproba unha reforma do IRPF que se poderá solicitar a partir do 7 de xaneiro a través de internet ou por teléfono. Estas excepcións están reguladas nos novos artigos 81.bis da Lei 35/2006 e o artigo 60.bis do Real Decreto 439/2007.

 

EN QUE CONSISTE E CÓMO SE SOLICITA?

Aplicarase unha dedución na cota diferencial do IRPF:


  • Ata 1.200€/anuais (100 euros ó mes) por cada descendente ou ascendente con discapacidade recoñecida (fillos e netos / pais e avós) que dese dereitos á aplicación do mínimo por descendentes previsto no artigo 58 da Lei do IRPF.

 

  • Ata 1.200€/anuais (100 euros ó mes) por ser un ascendente ou, no seu defecto un irmán orfo de pai e nai, que forme parte dunha familia numerosa . No caso de familias numerosas de categoría especial (5 ou máis fillos, ou menos no caso de ter fillos con discapacidade), esta dedución será de ata 2.400€/anuais (200 euros ó mes).

 

As deducións son autónomas e acumulables entre si.

A partir do 7 de xaneiro poderase realizar a solicitude a través da páxina web da Axencia Tributaria (será o 3 de Febreiro de maneira presencial).Débese cubrir o modelo 143 e presentalo de forma electrónica xunto co NIF do solicitante e o do descendente ou ascendente respectivo.

 

Páxina 2 de 68

Este sitio utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se non cambia a configuración do seu navegador, Vostede acepta o seu uso. + INFO.