autismogalicia.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • Galician (Galego)

Autismo Galicia insta a aumentar e preparar os servizos públicos necesarios para facer fronte ao exponencial aumento de casos de Tea.

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

Estudos consensuados alertan sobre o incremento de casos de Trastorno do Espectro do Autismo. Debemos cuestionarnos xa si o noso sistema está preparado para brindar os servizos necesarios de atención ante as novas cifras que ofrecen os recentes estudos.


Os últimos informes da Rede ADDM dos CDC sinalan que aproximadamente a 1 de cada 59 nenos de 8 anos de idade en 11 comunidades de distintas partes dos Estados Unidos detectóuselle autismo no ano 2014. A última estimación do 1.7 por cento (1 de cada 59) é máis alta que a do informe previo da Rede ADDM publicado no 2016, o cal achou unha prevalenza do 1.5 por cento ou de 1 de cada 68 nenos.

Desde Autismo Galicia recalcamos a urxencia ante estas cifras e instamos a estructurar unha pronta resposta remarcando a importancia de necesidade do incremento de Servizos especializados ao longo dás distintas etapas vitáis e por suposto tamén na vida adulta dás persoas con TEA.

Parte do cambio na prevalencia podería deberse a unha mellor identificación do TEA nas poboacións minoritarias. Esta identificación é importante porque os nenos aos que se lles detecta o TEA cedo, e que son vinculados aos servizos, teñen máis probabilidades de alcanzar o seu máximo potencial.

 

 

Alerta ante a saturación dos servizos públicos e sociáis.

Non caso das persoas atendidas e demandantes de atención da Federación, traslada á nosa realidade este incremento de diagnósticos de TEA, sumando unha tendencia de incremento de arredor dun 25% de persoas atendidas en cada un dos últimos anos.

Se estimamos a atención que unha persoa con TEA precisa ao longo do seu ciclo vital e a tendencia de incremento do colectivo observamos como se pode xa preveer unha saturación dos servizos na actualidade que derivarán no futuro inmediato na inexistencia de oferta de servizos para as persoas adultas con TEA se non contamos con prazas de nova creación.

Avaliando o aumento da prevalenza nos últimos anos, nos que a  mellora dos procedementos e instrumentos de diagnóstico,  e o coñecemento e formación dos profesionais, ou mesmo un aumento real da incidencia deste tipo de trastornos, é necesario establecer, dende xa, protocolos e  programas de apoio individualizados e adaptados ás necesidades das persoas con TEA. Tendo sempre en conta a sintomatoloxía propia dos trastornos do espectro do autismo e as características persoais e específicas de cada persoa, de xeito que posibilite a adquisición e desenvolvemento das habilidades e capacidades necesarias para afrontar as múltiples dificultades e demandas que presenta esta nova etapa da vida.

Faise, por tanto,  imprescindible o incremento de servizos específicos da carteira de servizos sociais especialmente no servizos de atención diúrna e de atención residencial, garantindo o financiamento de ditos servizos.

Na orde do día na Xornada de hoxe organizada polo Grupo Parlamentario de BNG e CERMI-Galicia, a presidenta de Autismo Galicia, Dna María José Álvarez Folgar, recalcou as medidas prioritarias para o colectivo.

Na actual Estratexia Española en Trastornos do Espectro do Autismo non existen datos poboacionais sobre ou colectivo. Existen desigualdades entre Comunidades Autónomas e o desenvolvemento de servizos especializados é limitado e territorialmente disperso. Nos servizos públicos (educación e sanidade principalmente) apenas se desenvolveron unidades especializadas en TEA e as que existen atópanse desbordadas polas demandas que experimentan.

 

 

 

Polo que demandamos unha serie de estratexias e medidas xerais prioritarias dfo colectivo no eido da sanidade, a educación e a accesibilidade.

Na área de Sanidade, promover a detección precoz do TEA e ou acceso a un diagnóstico especializado. Incrementar a oferta de servizos de atención temperá especializados e suficientemente financiados. E deseñar e implementar unha Estratexia en TEA non sistema sanitario que proporcione unha atención especializada e integral nos diferentes niveis asistenciais , incluindo ou desenvolvemento de servizos e unidades de referencia non territorio. Na área de Educación, favorecer a especialización, innovación e flexibilización das modalidades de escolarización, metodoloxías de ensinanza e apoios ao alumnado con TEA. Mellorar a formación do profesorado para a atención educativa ás persoas con TEA.

Garantir a transición entre diferentes ciclos e modalidades educativas, incrementando as alternativas e recursos dispoñibles. E difusión e formación das axentes educativos para unha plena aplicación do Protocolo de atención ao alumnado con TEA.

E tendo en conta a Vida adulta dás persoas con TEA, a urxencia da necesidade de Servizos especializados. Como o  incremento do número de prazas nos servizos específicos da carteira de servizos sociais especialmente nos servizos de atención diurna e de atención residencial. Promover o concerto de servizos con entidades do terceiro sector especializadas para a atención as persoas con TEA e garantir o financiamento dos servizos de transporte aos centros de atención.

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si no cambia la configuración de su navegador, Ud. acepta su uso. + INFO.