autismogalicia.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • Galician (Galego)

AUTISMO GALICIA celebra a súa primeira ASEMBLEA XERAL do 2018

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

AUTISMO GALICIA celebra a súa primeira ASEMBLEA XERAL do 2018

 

 

O pasado día  xoves 21 de xuño celebrouse a primeira asemblea do ano na que se aprobaron as contas e presentouse a memoria de accións da Federación Autismo Galicia durante o 2017.

Estiveron presentes  membros dás distintas entidades e a Xunta Directiva da Federación: a presidenta Dna. Mª José Álvarez Folgar, o vicepresidente Dn. Cipriano Luís Jiménez Casas, e o secretario Dn. José Manuel Varela Rodríguez, na compaña da  xerente da federación, Dna. Patricia Branco Rivero.

 

Benvida á Asociación “Por Eles TEA Ourense”

Por outra banda demos a benvida como socia colaboradora á Asociación sen ánimo de lucro “Por  Eles  TEA Ourense” creada por pais e nais de nenos e nenas con  TEA, e baixo a dirección de Dn. Xosé Manuel Martínez, presidente deste colectivo. A Asociación ten por obxecto e fins promover o ben común das persoas con TEA en todos os ámbitos da súa vida e etapas vitais.

 

 

Memoria 2017 da Federación Autismo Galicia.

A Federación Autismo Galicia publica tamén a súa Memoria 2017 en formato físico nunha publicación querecolle as actividades realizadas pola entidade no exercicio do pasado ano 2017.

Nesta memoria desagrégase toda a actividade do ano 2017, presentado cada área de acción da Federación: Representación Institucional e Incidencia Política,  Comunicación, Desenvolvemento Asociativo e Programas.

 

A nosa presidenta Dna. Mª José Álvarez Folgar destacou que “Ou número de logros  é proporcional  á implicación  do  armazón social e da colaboración directa coa administración pública, ambas fundamentais, para  garantir o bo funcionamento e  sustentabilidade de todos os servizos que ofrecemos de maneira permanente. Grazas a elas, as nosas accións non ámbito laboral, sanitario, educativo e de lecer, lograron un impacto directo  do que todos  saímos beneficiados.”

 

Durante o ano 2017 a Federación Autismo Galicia  tratou de fomentar ao máximo a  súa  presenza de xeito activo nos distintos foros de representación institucional dá discapacidade, exclusión social, e específicos dous TEA: CERMI Galicia,  EAPN Galicia, Asociación Autismo Europa, Confederación Autismo España.

Ademais de reforzar vínculos, participar en reunións de traballo, conferencias, xornadas, etc, se promoveron e avanzaron en propostas de converxencia asociativa impulsando a mesma, tanto cara a fóra como cara a dentro.

Implementáronse Programas de repercusión mediática e sensibilización. Servizos de información e asesoramento a entidades e programas de formación tanto para profesionáis como para familias.

 

Destacando tamén o fundamental  traballo co Programa de Mellora socio-comunitaria para a inclusión social:  Proxecto de  Accesibilidade Cognitiva en Contornas  Sociais.

Durante ou  exercicio  do 2017 a Federación Autismo Galicia  continuou  desenvolvendo ou seu programa “ MÁIS” Programa de Mellora dá Atención Sanitaria  ás  persoas con TEA: innovación e asesoramento nas EOXIS.

Un dous  proxectos  desenvoltos  foi o de “ Accesibilidade Cognitiva para as contornas e  servizos sanitarios”, consistente  na adaptación da  sinalética dos espazos sanitarios: hospitais e centros de saúde, así como a descrición de secuencias de anticipación dos procesos de atención a través de sistemas alternativos e aumentativos de comunicación,  pictogramas.

É dentro  do Programa de Sensibilización e divulgación en  saúde e humanización do sistema sanitario, a implementación da “Ficha Sociosanitaria”: documento que se achegará  polas familias  ou  asociacións  aos  profesionais sanitarios.

 

O obxectivo para este novo ano e continuar traballando   xuntos por unha mirada sen filtros, desde a compresión dás nosas diferenzas, a cohesión e crecemento, sensibilizando e humanizando, para crear e  construír  novas perspectivas de futuro. Conscientes da importancia das nosas fortalezas, e  facendo crecer as habilidades que nos permitan formar parte da sociedade. Tendamos pontes e consigamos entre todas e todos ser axentes do noso propio desenvolvemento.

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si no cambia la configuración de su navegador, Ud. acepta su uso. + INFO.