autismogalicia.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • Galician (Galego)

SAÚDE ORAL no Día Mundial da LOGOPEDIA

Correo-e Imprimir PDF
A Federación Autismo Galicia participa na celebración do DÍA MUNDIAL DA LOGOPEDIA


Desde o CPLOL o Comité de Terapeutas da Fala e a Linguaxe / Logopedistas na Unión Europea, dedicaron o seu #DiaMundialLogopedia ao Trastorno do Espectro do Autismo.

Participamos na iniciativa do Colegio Profesional de Logopedas de Galicia, na Xornada  AlimenTEA, un encontro que fixo un percorrido polo coñecemento das dificultades orales que pode presentar unha persoa con TEA

Desde Autismo Galicia presentamos o traballo que realizamos en relación á mellora da saúde bucodental dos pacientes con autismo. Medidas necesarias polas dificultades que moitas persoas con TEA atópanse á hora de acceder aos servizos sanitarios.

 

 

MELLORA DA SAÚDE BUCODENTAL DOS PACIENTES CON TEA


Temos que ter en conta que a protección da saúde e o dereito a unha asistencia sanitaria eficaz e satisfactoria é  un elemento esencial das sociedades e fundamental para o desenvolvemento dos demais dereitos, sobre todo para alcanzar unha vida social plena e participativa.

Con todo, desde o punto de vista das persoas con autismo o coidado da saúde e a atención sanitaria segue atopando moitas barreiras que dificultan a plenitude do seu dereito.

As características propias das persoas con autismo, entre elas, as particularidades sensoriais, cognitivas, emocionais,  perceptivas  de respostas á dor e dificultades para identificar outras sensacións corporais  ,(das cales xa se falou anteriormente),  poden provocar que alteracións na saúde poden pasar desapercibidas, que problemas de saúde detéctense tarde,( cando xa se complicaron), ou que a atención sanitaria resulte moi difícil para a persoas con autismo.

Estas dificultades esixen que eliminemos unha serie de barreiras que non son puramente arquitectónicas e que, coa súa presenza, fan máis complicada e disfuncional a súa vida.

 

 

O TRABALLO DA FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA


No exercicio desta responsabilidade, as propostas de traballo que desde a Federación  Autismo Galicia realízanse procuran equiparar ás persoas con  TEA ao resto dos pacientes do Sistema Galego de Saúde mediante a introdución de medidas que contribúan a superar as barreiras xa comentadas. O noso obxectivo, non é só promover a introdución de melloras que garantan o proceso de comunicación entre o paciente e os profesionais sanitarios, senón que queremos ir máis aló e contribuír á mellora da saúde dos pacientes con autismo, evitando a renuncia á asistencia sanitaria ou un menor control sobre a mesma, así como propoñer unha atención médica lonxitudinal.

Neste sentido desde a nosa entidade propoñémonos desenvolver de forma específica un programa de mellora na atención sanitaria ao paciente con  TEA que basea a súa metodoloxía de traballo, por unha banda, na coordinación e colaboración interna, a través dunha comisión de sanidade na que se integran as asociacións federadas, e por outro, na coordinación cos servizos centrais do SERGAS e a colaboración cos seus profesionais .

 

 

Esta metodoloxía é fundamental porque entendemos, que desde a  retroalimentación e intercambio de coñecemento, a especialización dos profesionais sanitarios e as experiencia das persoas con autismo e asociacións, é posible avanzar na calidade da asistencia sanitaria e construír un sistema sanitario e unha asistencia con máis valor. Todo iso  enmárcase no plan de accesibilidade da Federación Autismo Galicia e no próximo plan de humanización do SERGAS.

Elaboramos protocolos de atención sanitaria ao paciente con autismo e fichas de información para profesionais sanitarios onde se recollen as características do paciente e as súas dificultades de procesamento sensorial. Avanzamos na mellora da compresión do espazo sanitario a través de  pictogramas e secuencias de anticipación, así como participado na descrición de protocolos de atención ao paciente dentro do ambiente hospitalario.

 

Outras das liñas de traballo que iniciamos en Autismo Galicia é a formación de profesionais sanitarios e colaboracións en E- Saúde, onde existen contidos sobre saúde interactivos  cuxo  obxectivo é achegar coñecemento á plataforma.

Por todo isto  a humanización do sistema pasa por medidas que, en liñas xerais, son coincidentes con outras asociacións de pacientes, e que pasarían por un desenvolvemento específico en determinados aspectos relacionados con dificultades mencionadas, pero que aínda así beneficiarían a outras persoas, especialmente aquelas con dificultades cognitivas e de comunicación.

 

 

COLABORACIÓN CA  EOXI DA CORUÑA E A UNIDADE DE SAÚDE BUCODENTAL DO CENTRO DE SAÚDE DE SAN JOSÉ.

A colaboración coa  EOXI da Coruña e a unidade de saúde bucodental Centro de saúde de San José incidiu en diversos puntos que mellorarán a calidade de vida dos pacientes e garantisen melloras no  bo desenvolvemento dos tratamentos para levar a cabo. Estes puntos son:

 

 

1-      A implantación de medidas de accesibilidade cognitiva. En relación a isto sinalizamos con  pictogramas as estancias do centro de saúde e unidade de saúde bucodental e por outra banda fixemos unha anticipación na sala de espera sobre o tratamento que levará a cabo na consulta e o que se requirirá ao paciente por parte da  odontóloga ou  higienista dental na revisión inicial.

 

2-      A través da plataforma E- saúde, dispoñible para todo os cidadáns, no apartado de saúde da Á a  Z, elaboramos en colaboración con persoal da unidade de saúde bucodental do  SAP do San José, María Consuelo Cousido (odontóloga) e Mar Robleda (higienista e educadora social) unhas pautas de coidados bucodentais na primeira infancia para pais e nais e  apoios visuais para a comprensión dos pacientes de pediatría. Nesta información trátase a importancia da hixiene dental, pautas para iso, e información sobre a alimentación ou dieta.

 

3-      Por último, Estamos a piques de publicar, en colaboración coas profesionais antes mencionadas, fichas de información para as familias, pacientes ou outros interesados, sobre a saúde bucodental dunha persoa con  TEA, Enfermidades relacionadas ás dificultade de descrición da persoa de dor ou malestar, e técnicas para a familia para dar apoio ao  cepillado, instrumental útil ou a anticipación da rutina, información sobre alimentación , aspectos a ter en conta na visita ao dentista sobre a anticipación da consulta ou maior sensibilidade na aplicación do devandito proceso, por parte do profesional, tanto en canto aos tempos, como ás explicacións (ao paciente e á familia) sobre o mesmo, a adaptación da contorna e a utilización de sistemas alternativos   aumentativos de comunicación.

Nestas fichas de información, tamén se explican os procesos que se farán en consulta, como selados, radiografía, etc e utilízanse apoios visuais e información en lectura fácil para explicar ao paciente que intervención lle poden facer en consulta, que instrumentos pode utilizar o profesional, que se espera do e as indicacións que se realizan cando termina a intervención do profesional.

 

Cremos na humanización, nun modelo de atención integral á persoa que a  situe como protagonista do seu proceso de saúde, garantindo a súa calidade de vida nunha relación paciente-sistema digna, autonoma,individual, próxima e efectiva na  globalidad do sistema sanitario. Esta é a nosa  resposta ás necesidades das persoas con autismo,  unha prestación de servizos sanitarios centrados na persoa, nas necesidades humanas e emocionais dos pacientes, familias e profesionais.

 

 

Este sitio utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se non cambia a configuración do seu navegador, Vostede acepta o seu uso. + INFO.