autismogalicia.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • Galician (Galego)

Federación Autismo Galicia

ENTREVISTA á DOCENTE MARLENE HORNA CASTIÑEIRAS

Correo-e Imprimir PDF

 

A Federación Autismo Galicia leva a cabo entre outras accións Programas de Información e Formación tanto a profesionáis como a familias das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA) para dar resposta ás necesidades que ou seu contexto manifesta.

 

Unha das prioridades estratéxicas é a formación dirixida tanto a profesionais das entidades asociadas, como a profesionais externos. Contamos cunha gran demanda formativa de profesionais do ámbito educativo para dar resposta ás súas crecentes necesidades de atención ás persoas con Trastorno do Espectro Autista.

Dentro deste marco desenvólvese a II EDICIÓN DE PROGRAMA FORMATIVO SOBRE ÁMBITO EDUCATIVO E TEA que inclúe tres cursos sobre “Apoios visuais como ferramenta de intervención nos trastornos do espectro do autismo”, “Habilidades sociais en persoas con trastorno do espectro do autismo” e “Intervención sobre as condutas inadecuadas en persoas con TEA: O Apoio Condutual positivo”

 

Estes cursos son impartidos por Marlene Horna Castiñeiras, Licenciada en Psicoloxía, Diploma de Estudos Avanzados e Master en Atención Temperá. Conta con máis de 20 anos de experiencia non ámbito dous Trastornos do Espectro do Autismo. Posúe ampla experiencia como docente, adquirida en numerosos cursos promovidos por diversas institucións, universidades e asociacións. Na actualidade traballa de forma autónoma en contornas naturais e na Asociación BATA.

 

Cales consideras son ás cualidades ideais do docente do alumno con tea?


O factor crave é que o profesor sexa capaz de poñerse no lugar do seu alumno, que se poña nos seus zapatos, e a partir de aí apóielle como a calquera de nós gustaríanos que o fixesen. Por exemplo, se eu non se algo ou meto a pata gustaríame que mo reprochasen?, que me gritasen?,que me castigasen?…, ou que me ensinasen como facelo mellor a próxima vez?. Ter este tipo de preguntas sempre en mente é unha boa referencia.

Ademais da empatía, o profesor debe contemplar as diferenzas humanas como un valor e non como un defecto, crer no dereito dese neno para crecer, valorar o esforzo continuo deben realizar desde que se levantan, e ter presente que a forma en que se relacione con ese alumno constituirá o modelo de referencia para os seus compañeiros, xa sexa para ben ou para mal. Debe saber, ademais, que todas as persoas poden aprender sempre que se lle presten os apoios adecuados e, para iso, o docente deberá formarse.

Formarse para descubrir a mellor maneira en que o seu alumno aprende e garantir o seu benestar emocional, e para poder gozar da marabillosa experiencia que isto supón e minimizar os sentimentos de frustración que sen dúbida, en ocasións, puidese sentir. É fundamental, ademais, que fomente na súa clase a solidariedade e o traballo cooperativo e non a competitividade; que saiba traballar en equipo con outros compañeiros da súa comunidade educativa, coa familia do alumno e con outros profesionais externos; que sexa humilde, xa que nunca sabemos o suficiente; flexible para adaptarse á idiosincrasia dos seus alumnos; optimista e con bo humor para gozar do camiño e sacar forzas cando fraquee.

 

Algunhas solucións prácticas para anticiparnos a problemas de conduta na aula?

 

Ante todo é importante desligar os problemas de conduta do autismo pois non son algo intrínseco a este, e non caer en prexuízos baseados en modelos erróneos xa superados. Si é verdade, con todo, que algunhas persoas do espectro autista poden ser máis vulnerables a sufrilos como consecuencia da maneira diferente que (polo seu cableado neuronal) perciben e comprenden o mundo, polas súas dificultades en comunicación, a súa ansiedade, a falta de comprensión e apoios que sofren, etc. que provoca que, frecuentemente, este mundo convértase en algo abafador que lles supera e ese malestar desemboque en comportamentos contextualmente inadecuados.
Última actualizaciónfeita en Luns, 09 Abril 2018 10:56

A Área de Xestión Integrada de Vigo se suma á campaña do Día Mundial do Autismo.

Correo-e Imprimir PDF

#RompamosBarreiraspoloAutismo

A Área de Xestión Integrada de Vigo se suma á campaña do Día Mundial do Autismo.

 

 

O 2 de abril con motivo da celebración do Día Mundial do Autismo, a EOXI de Vigo e a Federación Autismo Galicia presentan o inicio do programa da mellora da atención sanitaria de pacientes con autismo nesta Área,  sumándose á iniciativa de rachar barreiras polo autismo.

 

Rachar as barreiras que dificultan a inclusión das persoas con necesidades específicas de apoio, tanto neste entorno, o sanitario, coma calquera outro é unha acción social que debemos acometer entre todos, coma cidadáns en exercicio da nosa solidariedade pero tamén en exercicio das nosas propias necesidades.

As persoas con autismo presentan, asociadas ao seu trastorno, severas dificultades para adaptarse de maneira flexible ao entorno no que se desenvolve a súa vida cotiá e, neste contexto sanitario, á asistencia que no mesmo se presta. Cando falamos de entorno, non só nos referimos ao espazo físico senón a todos os procesos e accións que, dentro deste: hospitais ou centros de saúde, se producen.

Estas dificultades, inherentes persoa con trastorno do espectro autista, se ven incrementadas considerablemente coas barreiras que o propio contexto sanitario presenta, sendo estas causa principal e determinante do seu grao de discapacidade.

 

Todos temos capacidades e todos discapacidades, fomentar ás primeiras e remover as barreiras que fomentan as segundas é unha obriga social, un deber que debemos acometer e que acomete, a partir de hoxe, a Xerencia Integrada de Vigo sumándose ao “Programa de Mellora da Atención Sanitaria dos Pacientes con Trastorno do Espectro do Autismo”, que contribuirá a facilitar o acceso dos pacientes con autismo a servizos e procesos sanitarios, fomentará a súa atención dende unha perspectiva integral, fomentará un maior coñecemento dos profesionais sanitarios sobre as estratexias de manexo destes pacientes na consulta e informará e divulgará a todos os niveis sobre  as súas necesidades.

Para cumprir con estes obxectivos as primeiras medidas que se desenvolverán na Área de Xestión Integrada de Vigo, se iniciarán por unha banda nos centros de saúde e por outra no propio hospital.

Última actualizaciónfeita en Mércores, 04 Abril 2018 12:12

A FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA E AS SÚAS ENTIDADES CONMEMORAN O #DÍAMUNDIAL AUTISMO

Correo-e Imprimir PDF

 

AXENDA XERAL
A  FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA E AS SÚAS ENTIDADES CONMEMORAN O #DÍAMUNDIAL AUTISMO

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN: “Rompamos xuntos barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible”

Dende a Federación Autismo Galicia e todas as Entidades Federadas: Asociación Autismo Vigo, Aspanaes,  Fundación Autismo Coruña, Asperga (Asociación Síndrome de Asperger Galicia),  Asociación de Familias de Personas con TCS de Ourense "trascos", Capaces Lugo,  Fundación Menela, Apacaf , Un Máis, Familias Azuis, APA Castro Navás, APA Menela, APA Os Mecos,Fundación Tutelar Camiño do Miño, participamos de forma activa na campaña viral en Redes Sociais "Rompamos xuntos barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible”, compartindo fotos de familias, usuarios, prefesionais, etc. facendo o xesto de romper as barreiras polo autismo.

“Rompamos xuntos barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible” é o tema elixido en 2017 e 2018 para celebrar o 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo.

O obxectivo desta campaña é visibilizar as barreiras as que se enfrontan as persoas con TEA e que a sociedade se implique e actúe para “romper as barreiras polo autismo e facer unha sociedade mais inclusiva e accesible”

 

1 ABRIL

CAMPAÑA LIGTH IT UP BLUE // ILUMÍNAO DE AZUL

É unha campaña de sensibilización de carácter internacional, pola que miles de edificios e monumentos emblemáticos de todo o mundo ilumínanse de azul en apoio e solidariedade co colectivo de persoas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA) e as súas familias.

Desde Autismo Galicia e todas as entidades federadas: Asociación Autismo Vigo, Aspanaes,  Fundación Autismo Coruña, Asperga (Asociación Síndrome de Asperger Galicia),  Asociación de Familias de Personas con TCS de Ourense "Trascos", Capaces Lugo,  Fundación Menela, Apacaf , Un Máis, Familias Azuis, APA Castro Navás, APA Menela, APA Os Mecos,Fundación Tutelar Camiño do Miño, sumámonos a esta iniciativa e promovemos que edificios e monumentos do noso Territorio ilumínense de azul a tarde-noite do 1 ao 2 de abril, coincidindo coa celebración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo, que se conmemora o 2 de abril.

 

ACTO CONMEMORATIVO no Concello de MONDARIZ

11.00h: Acto en conmemoración do Día Mundial do Autismo. Mesa informativa de sensibilización. Solta de globos azúis e Lectura do Manifesto, coa presenza dos representantes do concello e equipo da Federación Autismo Galicia.

 

2 DE ABRIL #DíaMundialAutismo

 

Última actualizaciónfeita en Venres, 06 Abril 2018 12:28

2 de abril | DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE O AUTISMO. MANIFESTO

Correo-e Imprimir PDF

 

#DíaMundialAutismo MANIFESTO
2 de abril |  DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE O AUTISMO

 

Manifesto do movemento asociativo do Autismo en Europa e España con motivo da celebración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo

En marzo de 2017 cumpríronse dez anos desde a firma da Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidades ( CDPD) e o seu Protocolo Facultativo. Con todo, a pesar de que foi ratificada pola Unión Europea e case todos os Estados Membros, a súa aplicación é insuficiente en moitas áreas.

Con motivo do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo (2 de abril), o movemento asociativo do Autismo en Europa e España chaman aos responsables políticos da Unión Europea a adquirir un compromiso firme na eliminación das moitas barreiras que aínda impiden ás persoas con Trastornos do Espectro do Autismo ( TEA) a gozar dos seus plenos dereitos.

A campaña de sensibilización deste ano céntrase especialmente na accesibilidade, levando o título "Rompamos xuntos barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible".

O autismo afecta a unha de cada cen persoas, o que significa que en Europa hai actualmente ao redor de cinco millóns de persoas con Trastornos do Espectro do Autismo, 450 mil en España. A pesar de que a concienciación sobre que é o autismo está a crecer, moitas persoas con  TEA e as súas familias consideran que non se termina de comprender.

É crucial que, tanto os responsables políticos de toda Europa así como a sociedade no seu conxunto, logremos unha mellor comprensión do autismo e actuemos na eliminación das barreiras que impiden a plena inclusión e participación das persoas con autismo.

 

Para fomentar unha sociedade accesible e inclusiva para todos, o movemento asociativo do autismo insta os responsables políticos a:

1. Adoptar unha Lei Europea de Accesibilidade firme e eficaz na que se aborden as necesidades das persoas con Trastornos do Espectro do Autismo.

En consonancia coas obrigacións establecidas pola Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade ( CDPD), o 2 de decembro de 2015 a Comisión Europea fixo pública unha proposta sobre unha Lei Europea de Accesibilidade. Unha vez que se aprobe dita proposta, esta debe dirixirnos cara a criterios comúns en accesibilidade que abarquen determinados produtos e servizos en toda a Unión Europea, facéndoos accesibles para os cidadáns da UE con discapacidade.

O movemento asociativo do autismo en Europa fai un chamamento aos responsables políticos da Unión Europea e aos Estados Membros para que garantan que se adopte unha Lei de Accesibilidade forte e eficaz, seguindo as recomendacións do movemento de persoas con discapacidade. Isto resulta esencial para conseguir un impacto real nas vidas de millóns de persoas con discapacidade en toda a Unión Europea. A Lei debería incluír un amplo conxunto de requisitos en accesibilidade, así como a abordaxe da gama de necesidades cognitivas e sensoriais das persoas con  TEA.

 

Última actualizaciónfeita en Mércores, 28 Marzo 2018 11:41

Páxina 15 de 133

Este sitio utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se non cambia a configuración do seu navegador, Vostede acepta o seu uso. + INFO.