autismogalicia.org

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • Español
 • Galician (Galego)

Federación Autismo Galicia

María José Álvarez Folgar é reelexida como Presidenta da Federación Autismo Galicia

Correo-e Imprimir PDF

 

A Federación Autismo Galicia celebrou hoxe, 21 de xullo de 2018, en Asemblea Xeral Extraordinaria eleccións para a designación dos membros da súa nova Xunta Directiva e Consello Asesor.

Co afán de seguir consolidando e implementando as necesidades que se requiren para acompañar o crecemento da federación e de todas as súas entidades, así como amparar  a continuidade da súa labor no apoio ás persoas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA) e as súas familias, renovouse a confianza en María José Álvarez Folgar como Presidenta da Federación , quedando integrada a Xunta Directiva e Consello Asesor cos seguintes membros:

XUNTA DIRECTIVA

Presidencia: María José Álvarez Folgar. (ASPANAES)

Vicepresidencia: Luís González Rodríguez.(APA CASTRO NAVÁS)

Secretaría: Mª Soledad García Penalta.(ASPERGA)

Tesourería: José Manuel Varela Rodríguez. (APA CEE MENELA)

Vogal: Esperanza Domínguez Bautista. (AUTISMO VIGO)

CONSELLO ASESOR

Francisco Javier López González. (FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA)

Cipriano Luís Jiménez Casas. (FUNDACIÓN MENELA)


 

Última actualizaciónfeita en Sábado, 21 Xullo 2018 12:52

Xornada das entidades membro do CERMI Galicia co grupo parlamentario En Marea

Correo-e Imprimir PDF

 

Conclusións do plantexado pola Federación Autismo Galicia na xornada parlamentaria do CERMI Galicia co grupo parlamentario En Marea no debate da situación das necesidades das persoas con discapacidades. Dende a Federación Autismo Galicia, incidimos nas necesidades das persoas con TEA nas súas diversas áreas vitales e de desenvolvemento.

 

Educación

Na educación, primordial para garatir unha inserción efectiva na sociedade, reclamamos  a especialización, innovación e flexibilización das modalidades de escolarización, metodoloxías de ensinanza e apoios ao alumnado con TEA. Mellorando así mesmo a formación do profesorado para a atención educativa ás persoas con TEA. O incremento das alternativas e recursos dispoñibles e  a d ifusión e formación dos axentes educatios para unha plena aplicación do Protocolo de atención ao alumnado con TEA.

 

Prevalenza e necesidades específicas no ciclo vital

Se estimamos a atención que unha persoa con TEA precisa ao longo do seu ciclo vital e a tendencia de incremento do colectivo observamos como se pode xa preveer unha saturación dos servizos na actualidade que derivarán no futuro inmediato na inexistencia de oferta de servizos para as persoas adultas con TEA se non contamos con prazas de nova creación.

Avaliando o aumento da prevalenza nos últimos anos, nos que a  mellora dos procedementos e instrumentos de diagnóstico,  e o coñecemento e formación dos profesionais, ou mesmo un aumento real da incidencia deste tipo de trastornos, é necesario establecer, dende xa, protocolos e  programas de apoio individualizados e adaptados ás necesidades das persoas con TEA. Tendo sempre en conta a sintomatoloxía propia dos trastornos do espectro do autismo e as características persoais e específicas de cada persoa, de xeito que posibilite a adquisición e desenvolvemento das habilidades e capacidades necesarias para afrontar as múltiples dificultades e demandas que presenta esta nova etapa da vida.

Estudos consensuados noutros países establecen a prevaleza de 25 persoas con TEA por cada 10.000 cidadáns adultos e 1 caso de TEA por cada 100 nenos en idades escolares. Neles confírmase tamén que son máis frecuentes nos homes que nas mulleres (en proporción de 4:1) e que non existen diferenzas en canto á súa aparición nas distintas culturas ou clases sociais.

Isto implica unha crecente  saturación e demanda  dos servizos  e programas desenvoltos por Autismo Galicia e as súas entidades membro.

No caso das persoas atendidas e demandantes de atención da Federación, trasládase á nosa realidade este incremento de diagnósticos de TEA, sumando unha tendencia de incremento de arredor dun 25% de persoas atendidas en cada un dos últimos anos.

 

Última actualizaciónfeita en Luns, 09 Xullo 2018 13:20

INFORME DE ACCESIBILIDADE EN GALICIA

Correo-e Imprimir PDF

 

O pasado 28 de xuño de 2018 a Valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, entregou ao presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, o informe extraordinario titulado "A Accesibilidade en Galicia".


Dito Informe de Accesibilidade en Galicia elaborouse en convenio coa Valedora do Pobo xunto coas distintas asociacións do terceiro sector, cuxo obxectivo é o de servir como mostra ilustrativa da situación da accesibilidade na nosa comunidade. Así mesmo, pretende tamén reflectir as necesidades e as carencias que teñen as persoas con discapacidade pendentes de solución.

 

Tal como se mostra neste informe, enténdese por accesibilidade a posibilidade de que calquera persoa dispoña e poida utilizar as instalacións, os servizos e os produtos en igualdade de condicións. É importante destacar que a accesibilidade universal non é só a accesibilidade física, senón que tamén engloba a supresión de barreiras cognitivas e/ou de comunicación que teñen, entre outras, as persoas con trastorno do espectro do autismo ou as persoas con discapacidade intelectual. A accesibilidade universal comprende a accesibilidade como unha adaptación global da contorna á diversidade, garantindo así, a igualdade das persoas e o pleno respecto dos seus dereitos. Hoxe en día, a accesibilidade universal vincúlase ao concepto do “deseño para todos”.

 

A elaboración do informe, basease en  dúas problemáticas principais, como son a sinalética e a orientación, centrándose na súa comprensión. O que se pretende así é que este informe axude a concienciar as condicións de accesibilidade dos espazos públicos.

O informe conclúe que a sinalética non esta normalizada, e as modificacións que se producen dificultan ou imposibilitan a comprensión da mensaxe que se pretende transmitir.  Os servizos e recursos non son moitas veces demandados ou percibidos por carecen de orientación que os faga visibles.

 

Última actualizaciónfeita en Martes, 03 Xullo 2018 12:44

A Federación Autismo Galicia forma parte da nova Xunta Directiva da Confederación de Autismo España.

Correo-e Imprimir PDF

 


Na Asemblea Xeral de Autismo España, na súa reunión extraordinaria do pasado sábado 30 de xuño, na sede da propia Confederación, elixiuse e nomeouse aos novos membros da súa Xunta Directiva, renovando a Miguel Ángel de Casas como presidente da entidade, e nomeando a Presidenta da Federación Autismo Galicia, María José Álvarez Folgar co cargo de Vogal entre os novos/as membros/as.


 • Miguel de Casas Rodríguez - Presidente Vogal da Federación Autismo Castela e León e vogal da Asociación Autismo León.

 

 • José Luis Bruned Martínez - Vicepresidente Vogal da Federació Catalá d’ Autisme e presidente do Padroado da Fundació Autisme Mais Casadevall.

 

 • José María Sabido Galera - Secretario Presidente da Asociación Autismo Cádiz e secretario da Federación Autismo Andalucía.

 

 • Susana Guri Adrados -Tesoureira Presidenta da Asociación Autismo Segovia e vogal da Federación Autismo Castela e León.

 

 • Manuel Nevado Ojeda - Vocal Presidente da Federación Autismo Madrid e presidente da Asociación Novo Horizonte.

 

 • María José Álvarez Folgar - Vocal Presidenta da Federación Autismo Galicia, vogal do Padroado da Fundación Autismo A Coruña e presidenta da Asociación Aspanaes.

 

 • María Ángeles Maisanaba Pérez - Vocal Vicepresidenta da Asociación Autismo Sevilla
.
.
A nova Xunta Directiva renova o seu compromiso coas persoas con Trastorno do Espectro do Autismo ( TEA) e as súas familias, para as que persegue a mellora da súa calidade e o exercicio efectivo dos seus dereitos, a través tanto de accións propias como de apoio ás súas 77 entidades socias.
Última actualizaciónfeita en Martes, 17 Xullo 2018 12:54

Páxina 11 de 132

Este sitio utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se non cambia a configuración do seu navegador, Vostede acepta o seu uso. + INFO.