autismogalicia.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • Galician (Galego)

Federación Autismo Galicia

ASPERGA estrena centro en Santiago con nuevos programas y servicios.

Correo-e Imprimir PDF
Nuevo centro ASPERGA en Santiago

ASPERGA, la Asociación Galega de Asperger, ha puesto ya en marcha su nuevo centro en la ciudad de Santiago, con el objetivo de ofrecer a las personas que presentan este síndrome y a sus familias una atención especializada y de calidad, en un espacio adecuado y preparado específicamente para esta actividad. Las nuevas instalaciones constituyen una apuesta por el desarrollo de la asociación en la capital de Galicia, para lo que se ha programado una completa oferta de programas y servicios que cubran las necesidades de los socios y usuarios de ASPERGA.

Situado en la Avenida de Castelao Nº48, en el barrio de Vite, el nuevo centro de ASPERGA cuenta con una superficie de 84 metros cuadrados, en los que se distribuyen una recepción, una sala abierta multiusos para la realización de actividades grupales, una sala de talleres, dos despachos, y 2 baños adaptados. Todo el centro está adaptado para personas con cualquier tipo de diversidad funcional, observando los requerimientos exigibles a todo centro sanitario. Además, destacan las buenas comunicaciones de la zona, que harán el centro más accesible a todos los usuarios.

 

 

Nuevos servicios y actividades

El hecho de contar con un centro adecuado ha permitido a ASPERGA ampliar en número y variedad los servicios que ya venía ofreciendo en la capital gallega. Así, a partir de este mes de octubre, ya se han puesto en marcha un Programa de desarrollo de Habilidades Sociales, un servicio de Valoración diagnostica especifico, Terapia Psicológica Individual, y un Servicio de Terapia Ocupacional.

Todas estas actividades serán impartidas por personal especializado, con experiencia en Trastornos del Espectro Autista (TEA), que contará de forma puntual, además, con el apoyo de un trabajador social cuando sea necesario.

 

 

Síndrome de Asperger

El síndrome de Asperger (SA) es un trastorno de origen neurobiológico enmarcado dentro de los Trastornos de Espectro del Autismo (TEA). Como tal, está presente a lo largo del desarrollo, las señales de alerta se pueden detectar desde edades tempranas y sus características se manifiestan a lo largo de toda la vida del individuo, con una importante variabilidad en función de los apoyos que reciba y sus propias estrategias de compensación adoptadas, entre otros factores.

Tiene una incidencia de 1 de cada 100 nacidos, especialmente en varones. La ratio mujer-hombre varía mucho dependiendo del estudio de referencia, desde 3-4:1 a 8:1. De todas formas, la manifestación del SA en las mujeres no está exento de controversia, pues se considera que está siendo infradiagnosticado porque los síntomas se reflejan de manera diferente.

La llamada “tríada de Wing” incluye las tres principales alteraciones que se presentan en los TEA: relación social, comunicación e Inflexibilidad mental y comportamental. Es esencial evaluar su manifestación en la persona (tanto la presencia/ausencia como la forma en que lo hace) para poder determinar el diagnóstico de SA y los apoyos necesarios.

 

Última actualizaciónfeita en Xoves, 20 Decembro 2018 15:18

ACCESIBILIDADE e CONCERTO SOCIAL nas demandas do CERMI e Federación Autismo Galicia no Parlamento.

Correo-e Imprimir PDF
Autismo Galicia participa no acto do CERMI Galicia no Parlamento, con motivo do DÍA INTERNACIONAL E EUROPEO DÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE.

Avogando por un desenvolvemento inclusivo, que libere o potencial das persoas con discapacidade que residen en Galicia. 

Con motivo do Día Internacional e Europeo das Persoas con Discapacidade, instaurado pola Organización de Nacións Unidas (ONU) e a Unión Europea, a escala mundial e europea, e que cada ano celébrase o día 3 de decembro, o movemento social da discapacidade articulado en torno ao Comité de Entidades de representantes de persoas con Discapacidade de Galicia (CERMI Galicia), como expresión do tecido cívico de dereitos humanos das persoas con discapacidade e as súas familias, reuníronse no parlamento galego para reclamar:

 

ACCESIBILIDADE E CONCERTO SOCIAL NAS DEMANDAS NO PARLAMENTO.

A Federación Autismo Galicia en conxunto co comité de entidades do CERMI incidimos na urxencia do desenvolvemento normativo das leis aprobadas neste Parlamento de Galicia hai anos, como poden ser, a Lei 10/2014 de ACCESIBILIDADE de Galicia e a lei 8/2016, de 8 de xullo, pola que se modifica a Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia, no apartado referido ao CONCERTO SOCIAL, os aprazamentos tan prolongados e inxustificados de ámbalas Leis representa unha restrición no exercicio dos nosos dereitos fundamentais.

Tamén destacouse a necesidade imperiosa dun espazo no que poder expresar e trasladar as súas necesidades e inquedanzas de xeito constante ante os interlocutores máis cualificados, para alcanzar a  atención e prioridade necesarias no marco Parlamentario.

 

RECLÁMANSE AS POLÍTICAS NECESARIAS PARA UN DESENVOLVEMENTO RURAL INCLUSIVO.

A necesaria aprobación dunha Estratexia Autonómica de Desenvolvemento Rural Inclusivo, con apoios efectivos e sen discriminacións nin exclusións fronte aos estándares urbanos, non pode entenderse sen a dimensión de xénero, que baixo un enfoque interseccional, teña presentes e dea resposta ás necesidades das mulleres e nenas con discapacidade residentes no medio rural, as máis invisibles, actualmente sometidas a índices máis elevados de exclusión, pobreza e violencia, así como das mulleres coidadoras de persoas con discapacidade. É absolutamente preciso promover desde a sociedade civil organizada actuacións de empoderamento das mulleres con discapacidade residentes no mundo rural, dirixidas a lograr que ningunha quede atrás.

 

Última actualizaciónfeita en Martes, 04 Decembro 2018 14:42

Novo número da revista MAREMAGNUM EDUCACIÓN E AUTISMO

Correo-e Imprimir PDF
PODES DESCARGAR  a nova edición MAREMAGNUM XXII EDUCACIÓN E AUTISMO

Temos xa nas noas máns e para DESCARGA o novo exemplar da REVISTA MAREMAGNUM, fiel reflexo do noso emprendemento común, que persegue afondar nos  principáis desafíos da amplitude do Espectro.

Con este novo número son 22 edicións dende o ano 1997, e  cada número da revista  dedicado a unha temática que vertebra a totalidad da realidade sobre o Trastorno do Espectro do Autismo e a Discapacidade. Colaboracións arredor da diversidade, o envellecemento, a accesibilidade e o lecer sin barreiras, a comunicación e calidade de vida, formación, emprego, novas tecnoloxías, acoso e inclusión, autismo de altas capacidades, e hoxe presentamos o novo número dedicado a Educación.

Nestas edicións colaboraron máis de 150 autores e especialistas nacionáis e internacionáis de prestixio no campo do autismo e a discapacidade,  e persoalidades do mundo das artes e da cultura de Galicia.

Compartindo e sumándose ao interese da comunidade científica polo Trastorno do Espectro do Autismo,  e facendo visible a diversidade, a as necesidades de cara a atinxir a inclusión social, a eliminación de barreiras, na procura dunha calidade de vida para as persoas con TEA. Educación e Autismo é outro piar básico e fundamental do «estado de benestar» da nosa comunidade.

 

Esta nova edición fálanos do traballo en rede cando se trata de atender os nenos con TEA. A complexidade dos TEA fan fundametáis analizar opcións educativas que dean unha  mellor resposta ás súas necesidades e singularidades. Engadindo a esta atención educativa o tratamento e a atención terapéutica e asistencial dos servizos públicos ou privados.

“No campo da educación estamos asistindo a un proceso profundo de transformación da cultura e da práctica para poñer no centro a persoa con autismo e o seu proxecto de vida. O modelo de calidade de vida busca a felicidade presente e futura de cada alumno e pon o acento, por exemplo, en áreas ou habilidades como a autodeterminación, as relacións sociais e a comunicación.”

Palabras de Ana Rodríguez, membro do equipo educativo do Colexio Menela-Fundación Menela.

Poderemos leer no novo exemplar de MAREMAGNUM  o artigo de Ana M.ª Martínez Diez, Ana Otero Carreira, Alberto J. Silva López e M.ª Teresa Tiemblo Marsal da asociación ASPANAES:

“Mellorar a calidade e a eficacia na formación e promover a equidade, a cohesión social e a cidadanía activa para que o alumnado con necesidades educativas especiais poida fomentar o seu desenvolvemento persoal nun marco educativo flexible e permeable como sistema de aprendizaxe”

 

PODES DESCARGAR A REVISTA COMPLETA FACENDO CLICK NA SEGUINTE IMAXEN

Última actualizaciónfeita en Mércores, 10 Outubro 2018 11:04

ABORDAXE TERAPÉUTICO E EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO centro das reflexións da Xornada EDUCACIÓN E AUTISMO

Correo-e Imprimir PDF

Na xornada EDUCACIÓN E AUTISMO celebrada o día 5 de Outubro de 2018 e organizada pola FUNDACIÓN MENELA e a Federación AUTISMO GALICIA, resaltouse a necesidade de que o alumnado con TEA reciba un abordaxe terapéutico e educativo individualizado e incidiuse na  importancia de que todo o centro educativo coñeza as súas particularidades para ser axentes de referencia e apoio para a persoa con TEA. Susanna Olives, do equipo eipea, Ana Martínez de Aspanaes, Ana Rodríguez de Menela e Luís Fernández, pai dun rapaz con autismo achegáronnos, as súas vivencias e experiencias.

 

 

Ruth Vidriales, directora técnica da Confederación Autismo España, mostrou a realidade actual do alumnado con TEA en España. Destacou o incremento da prevalencia, nun 77,29 % nos cinco últimos cursos,  debido quizais a unha mellora na formación da detección ou  nos cambios nos sistemas de rexistro.

Os datos recollidos a través de fontes oficiais ( MECD e Consejerías Educación) son dispares pero ambos recollen a presencia de alumnado nas etapas de educación infantil e primaria e un abandono significativo o final de Primaria. Sen apenas datos das persoas con TEA no sistema universitario. Ruth Vidriales destacou a importancia da investigación para un maior coñecemento sobre o autismo para  contribuír a transformación social, os dereitos do alumnado con TEA.

 

 

Durante a xornada, Josep Brun, equipo eipea, Maria Luisa Alonso, ALEPH-TEA, Ubaldo Vázquez, orientador, e Sandra Agrafojo, nai dunha persoa con TEA falaron da educación ordinaria, da especial, da modalidade de escolarización combinada ou do traballo de ALEPH-TEA nas aulas estables na comunidade autónoma de Madrid con un traballo en rede como resposta a complexidade do TEA.

Nesta xornada ponse de relieve a necesidade de un sistema educativo que poña en valor  unha intervención comprensiva que permita dar resposta a todo tipo de necesidades de apoio no proceso de ensino-aprendizaxe e xerar contextos educativos que sexan impulsores de desenvolvemento para nenos e nenas, atendendo ás distintas realidades do alumno ou alumna con autismo. Apoios no seu tratamento educativo, personalizado, tanto en recursos como apoios curriculares e metodolóxicos, da mán da participación de todos.

Non peche da xornada Dn. Cipriano Luís Jiménez Casas, director xeral da Fundación Menela declarou: Todos estamos de acordo na singularidade das persoas con autismo, non hai enfermidades senón enfermos e non hai autistas senón persoas con autismo.

Contamos tamén coa presenza da Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Dona Carmen Pomar Tojo. Que incidiu na importancia da implicación da cidadanía para conseguir unha inclusión real. Lembrou que a maiores do Decreto que regula a atención á diversidade, apostan por atender as necesidades específicas de atención educativa a través de protocolos específicos, de colaboración con entidades tanto na formación do profesorado como na sensibilización social e de formación permanente do profesorado.

 

 

Dona María José Álvarez Folgar, Presidenta da Federación Autismo Galicia, comenta ao respecto da Xornada de Educación e Autismo: Tivemos o orgullo de reunir nun encontro único a diferentes miradas do eido educativo,  perspectivas enfocadas no estudo das realidades e necesidades das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo e na búsqueda  dun axeitado enfoque educativo.

Plantexámonos novos retos na comprensión das persoas con TEA, a  inclusión como dereito fundamental, coñencendo de primeira man experiencias dos propios alumnos con TEA, e tamén a situación do alumnado con autismo en España. Todo este coñecemento acumulado e experiencia traducida reflexa a labor e entrega das nosas entidades, dos profesionáis,  e por suposto das familias coas que traballamos a diario. Un intenso encontro de traballo  que xenera  espazos de reflexión colectiva e axúdanos a consolidar un movemento forte e cohesionado das persoas con TEA e as súas familias. Unha identidade con fins  comúns e compartidos, que resumen a  vontade de cohesión,  converxencia e  a importancia da ESPECIALIZACIÓN E ESPECIFICIDADE neste ámbito.


Agradecémosvos a cada un de vos a participación, entrega e rigurosidade no  tratamento dun tema que é máis que necesario.  É, poder abordalo dende as diferentes miradas das vosas aportacións, un privilexio.  Contribuíndo así con novas e enriquecedoras visións no concerninte á Educación e  Autismo, e dando unha visión plural e interdisciplinaria de valor, tanto para familias como para profesionais e traballadores do eido da educación e a discapacidade.

 

 

E poidemos tamén asistir na mesma xornada a presentación do novo exemplar da REVISTA MAREMAGNUM, fiel reflexo deste emprendemento común, no que se persegue afondar nos  principáis desafíos da amplitude do Espectro.

Última actualizaciónfeita en Martes, 09 Outubro 2018 13:19

Páxina 9 de 132

Este sitio utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se non cambia a configuración do seu navegador, Vostede acepta o seu uso. + INFO.