autismogalicia.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • Galician (Galego)

Federación Autismo Galicia

Autismo Galicia impartirá formación sobre as Funcións executivas nos TEA no próximo mes de outubro.

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

 

O Curso "Desenvolvemento das funcións executivas nos trastornos do espectro do autismo" será impartido por Ana González Navarro do Equipo Deletrea e está recoñecido como de interese sanitario pola Consellería de Sanidade.


Lugar de realización: Santiago de Compostela. Centro Abanca Praza de Cervantes

Data de realización: 06/10/2018

Horario: 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 18:30

Número de prazas: 100

Destinatarios: O curso está destinado principalmente a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia, así como a outros profesionais do ámbito social e sanitario interesados nos TEA.

Prazo de inscrición: ata o 13 de setembro. Confirmaráselle a praza por correo electrónico e facilitaráselle número de conta bancaria para facer o ingreso.

 

Obxectivo xeral:

Identificar, avaliar e coñecer estratexias de intervención adecuadas ao desenvolvemento da función executiva.

 

Obxectivos específicos:

  • Establecer un marco de comprensión dalgúns procesos nurolóxicos alterados nas personas con TEA.
  • Coñecer as bases neurobiolóxicas das funcións executivas e da cognición social.
  • Analizar a relación entre as manifestacións condutuais e as alteracións nos procesos para comprender o seu impacto no Trastorno do Espectro do Autismo.
  • Coñecer estratexias prácticas para a intervención.

 

 

PROGRAMA

1-Que son as funcións executivas

-          As funcións executivas son accións orientadas hacia un mesmo.

-          As función executivas permiten un comportamento flexible, especialmente ante novas circustancias.

-           As función executivas  reteñen a información na memoria de traballo e inhibir respostas prepotentes

-          As funcións executivas son necesarias para organizarse os propios pensamentos, as tarefas, as actividades, os materiais, o tempo, para seleccionar e marcarse obxectivos e para comprender e solucionar problemas.

 

Última actualización en Lunes, 17 de Septiembre de 2018 12:48

María José Álvarez Folgar é reelexida como Presidenta da Federación Autismo Galicia

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

 

A Federación Autismo Galicia celebrou hoxe, 21 de xullo de 2018, en Asemblea Xeral Extraordinaria eleccións para a designación dos membros da súa nova Xunta Directiva e Consello Asesor.

Co afán de seguir consolidando e implementando as necesidades que se requiren para acompañar o crecemento da federación e de todas as súas entidades, así como amparar  a continuidade da súa labor no apoio ás persoas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA) e as súas familias, renovouse a confianza en María José Álvarez Folgar como Presidenta da Federación , quedando integrada a Xunta Directiva e Consello Asesor cos seguintes membros:

XUNTA DIRECTIVA

Presidencia: María José Álvarez Folgar. (ASPANAES)

Vicepresidencia: Luís González Rodríguez.(APA CASTRO NAVÁS)

Secretaría: Mª Soledad García Penalta.(ASPERGA)

Tesourería: José Manuel Varela Rodríguez. (APA CEE MENELA)

Vogal: Esperanza Domínguez Bautista. (AUTISMO VIGO)

CONSELLO ASESOR

Francisco Javier López González. (FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA)

Cipriano Luís Jiménez Casas. (FUNDACIÓN MENELA)


 

Última actualización en Sábado, 21 de Julio de 2018 12:52

Xornada das entidades membro do CERMI Galicia co grupo parlamentario En Marea

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

 

Conclusións do plantexado pola Federación Autismo Galicia na xornada parlamentaria do CERMI Galicia co grupo parlamentario En Marea no debate da situación das necesidades das persoas con discapacidades. Dende a Federación Autismo Galicia, incidimos nas necesidades das persoas con TEA nas súas diversas áreas vitales e de desenvolvemento.

 

Educación

Na educación, primordial para garatir unha inserción efectiva na sociedade, reclamamos  a especialización, innovación e flexibilización das modalidades de escolarización, metodoloxías de ensinanza e apoios ao alumnado con TEA. Mellorando así mesmo a formación do profesorado para a atención educativa ás persoas con TEA. O incremento das alternativas e recursos dispoñibles e  a d ifusión e formación dos axentes educatios para unha plena aplicación do Protocolo de atención ao alumnado con TEA.

 

Prevalenza e necesidades específicas no ciclo vital

Se estimamos a atención que unha persoa con TEA precisa ao longo do seu ciclo vital e a tendencia de incremento do colectivo observamos como se pode xa preveer unha saturación dos servizos na actualidade que derivarán no futuro inmediato na inexistencia de oferta de servizos para as persoas adultas con TEA se non contamos con prazas de nova creación.

Avaliando o aumento da prevalenza nos últimos anos, nos que a  mellora dos procedementos e instrumentos de diagnóstico,  e o coñecemento e formación dos profesionais, ou mesmo un aumento real da incidencia deste tipo de trastornos, é necesario establecer, dende xa, protocolos e  programas de apoio individualizados e adaptados ás necesidades das persoas con TEA. Tendo sempre en conta a sintomatoloxía propia dos trastornos do espectro do autismo e as características persoais e específicas de cada persoa, de xeito que posibilite a adquisición e desenvolvemento das habilidades e capacidades necesarias para afrontar as múltiples dificultades e demandas que presenta esta nova etapa da vida.

Estudos consensuados noutros países establecen a prevaleza de 25 persoas con TEA por cada 10.000 cidadáns adultos e 1 caso de TEA por cada 100 nenos en idades escolares. Neles confírmase tamén que son máis frecuentes nos homes que nas mulleres (en proporción de 4:1) e que non existen diferenzas en canto á súa aparición nas distintas culturas ou clases sociais.

Isto implica unha crecente  saturación e demanda  dos servizos  e programas desenvoltos por Autismo Galicia e as súas entidades membro.

No caso das persoas atendidas e demandantes de atención da Federación, trasládase á nosa realidade este incremento de diagnósticos de TEA, sumando unha tendencia de incremento de arredor dun 25% de persoas atendidas en cada un dos últimos anos.

 

Última actualización en Lunes, 09 de Julio de 2018 13:20

INFORME DE ACCESIBILIDADE EN GALICIA

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

 

O pasado 28 de xuño de 2018 a Valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, entregou ao presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira, o informe extraordinario titulado "A Accesibilidade en Galicia".


Dito Informe de Accesibilidade en Galicia elaborouse en convenio coa Valedora do Pobo xunto coas distintas asociacións do terceiro sector, cuxo obxectivo é o de servir como mostra ilustrativa da situación da accesibilidade na nosa comunidade. Así mesmo, pretende tamén reflectir as necesidades e as carencias que teñen as persoas con discapacidade pendentes de solución.

 

Tal como se mostra neste informe, enténdese por accesibilidade a posibilidade de que calquera persoa dispoña e poida utilizar as instalacións, os servizos e os produtos en igualdade de condicións. É importante destacar que a accesibilidade universal non é só a accesibilidade física, senón que tamén engloba a supresión de barreiras cognitivas e/ou de comunicación que teñen, entre outras, as persoas con trastorno do espectro do autismo ou as persoas con discapacidade intelectual. A accesibilidade universal comprende a accesibilidade como unha adaptación global da contorna á diversidade, garantindo así, a igualdade das persoas e o pleno respecto dos seus dereitos. Hoxe en día, a accesibilidade universal vincúlase ao concepto do “deseño para todos”.

 

A elaboración do informe, basease en  dúas problemáticas principais, como son a sinalética e a orientación, centrándose na súa comprensión. O que se pretende así é que este informe axude a concienciar as condicións de accesibilidade dos espazos públicos.

O informe conclúe que a sinalética non esta normalizada, e as modificacións que se producen dificultan ou imposibilitan a comprensión da mensaxe que se pretende transmitir.  Os servizos e recursos non son moitas veces demandados ou percibidos por carecen de orientación que os faga visibles.

 

Última actualización en Martes, 03 de Julio de 2018 12:44

Página 9 de 130

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si no cambia la configuración de su navegador, Ud. acepta su uso. + INFO.