autismogalicia.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • Galician (Galego)

Federación Autismo Galicia

#DiaMundialAutismo #RompamosBarreiraspoloAutismo

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

2 DE ABRIL: Día Internacional das Persoas con TEA (Trastorno do Espectro Autista)

 

“ROMPAMOS XUNTOS BARREIRAS POLO AUTISMO. FAGAMOS UNHA SOCIEDADE ACCESIBLE” é o tema elixido en 2017 e 2018 para celebrar o 2 de abril o Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo.

 

Xa temos en marcha á campaña polo Día Internacional das Persoas con TEA (Trastorno do Espectro Autista) elaborada desde Autismo España e a que nos sumamos desde a Federación Autismo Galicia.

As persoas con autismo enfróntanse a numerosas barreiras á hora de gozar dos seus dereitos fundamentais e de formar parte plenamente da comunidade. As barreiras ás que se enfrontan varían en función de cada individuo e das súas necesidades específicas.

Para o movemento asociativo do autismo é moi importante que a sociedade entenda cales son esas barreiras porque iso permitirá unha mellor adaptación ás súas necesidades e reforzará a inclusión destas persoas en todos os ámbitos da sociedade.

 

CINCO PRIORIDADES BÁSICAS

 

Desde o movemento asociativo do autismo reivindícase romper barreiras para alcanzar cinco prioridades básicas, como son garantir a detección precoz dos TEA en diferentes contextos (sanitario, educativo e social), o diagnóstico especializado (en calquera etapa vital) e unha atención temperá interdisciplinar, específica e baseada na evidencia científica; asegurar unha atención integral e específica á saúde das persoas que forman parte deste colectivo; favorecer o acceso da persoa adulta con TEA ao emprego e á vida independente; promover unha educación especializada, inclusiva e de calidade para o alumnado con TEA, flexibilizando e innovando a oferta educativa existente nas distintas etapas educativas e vitais (previa á escolaridad obrigatoria e tamén na vida adulta), e fomentar o acceso igualitario das persoas con TEA en todo o territorio español aos recursos, bens e servizos especializados, garantindo a súa existencia, viabilidade, sustentabilidade e calidade, así como os apoios ás súas familias.

 

O movemento asociativo do autismo organizou un amplo programa de actos e actividades ao redor da campaña de celebración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo 2018. Entre as principais accións programadas a nivel estatal destacan a campaña en redes sociais desde o 13 de marzo, e a partir do 26 de marzo, pedirase á sociedade que se some á campaña, subindo fotos nas que rompan un folio en branco ou o cartel da campaña como xesto simbólico de “romper xuntos barreiras polo autismo”. O hashtag para esta acción é # DiaMundialAutismo.

 

COÑECE ALGUNHAS DAS BARREIRAS ÁS QUE SE ENFRONTAN AS PERSOAS CON TEA

BARREIRAS EN DETECCIÓN E DIAGNÓSTICO

  • Para min unha barreira é que teñan que pasar varios anos ata que obtemos un diagnóstico especializado.
  • Para min unha barreira é non ter un diagnóstico axustado de cales son as miñas fortalezas e necesidades que oriente os servizos e apoios que necesito.
  • Para min unha barreira é non saber o meu diagnóstico e non entender as miñas necesidades.

BARREIRAS EN ATENCIÓN TEMPERÁ

•Para min unha barreira é non recibir apoios desde pequena que me axuden a potenciar todas as miñas capacidades.

•Para min unha barreira é recibir poucas horas semanais de intervención nos primeiros anos da miña vida.

•Para min unha barreira é que non haxa profesionais expertos en prácticas baseadas na evidencia científica.

Última actualización en Miércoles, 28 de Marzo de 2018 09:32

AUTISMO GALICIA entrevista a REBECA CABRERA URQUÍA

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

ENTREVISTA a REBECA CABRERA URQUÍA

La Federación Autismo Galicia lleva acabo entre otras acciones Programas de Información y Formación tanto a profesionales como a las familias de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) para dar respuesta a las necesidades que su contexto manifiesta. Una de las prioridades estratégicas es la formación dirigida tanto a profesionales de las entidades asociadas, como a profesionales externos. Contamos con una gran demanda formativa de profesionales del ámbito educativo para dar respuesta a sus crecientes necesidades de atención a las personas con Trastorno del Espectro Autista.

 

 

Dentro de este marco se ha desarrollado el Curso TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN EN PERSONAS CON TRASTORNO del ESPECTRO AUTISTA, impartido por Rebeca Cabrera, especialista en la atención a niños y niñas con Autismo.

Tuvimos la oportunidad de poder hablar con ella y que nos contestara las siguientes preguntas:

 

¿Qué problemas de alimentación están asociados a los niños con TEA?

Podemos encontrar problemas de alimentación a todos los niveles. En la forma de comer, en el procesamiento de las texturas, en la masticación, en la deglución, etc.

No existe un único problema, o una única dificultad que se relacione directamente con el Autismo. Las dificultades de alimentación exigen una mirada limpia, una visión que nos haga ver más allá del autismo, para poder detectar las dificultades de forma más eficaz.

 

 

¿A qué es posible que se deban las alteraciones en alimentación en las personas con TEA?

Los niños con TEA presentan las mismas dificultades de alimentación que se presentan como posibles en cualquier otro diagnóstico. Entre ellas encontramos causas conductuales, sensoriales, cognitivas y, las más frecuentes, una combinación, en distintos grados, de las causas anteriores.

 

Última actualización en Jueves, 22 de Marzo de 2018 12:22

A Federación Autismo Galicia visita o Concello de Mondariz

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

 

A Federación Autismo Galicia visita as instalacións do Concello de Mondariz facendo os seus espazos máis accesibles

 

Os Trastornos do Espectro do Autismo (TEA), que afectan hoxe en día a 1 de cada 100 nenos, caracterízanse por dificultades na comunicación social e na linguaxe, o que afecta á súa capacidade para relacionarse e comprender o mundo que os rodea.

 

Con todo, estas persoas teñen un excelente pensamento visual, polo que a información presentada de forma visual en forma de  pictogramas resúltalles de gran axuda para comprender a súa contorna.

 

Co obxectivo de facilitar a inclusión social das persoas con TEA e o seu acceso aos servizos públicos, a Federación Autismo Galicia visita os espazos públicos obxecto de adaptación do Concello de Mondariz.

 

Este proxecto, que conta co apoio de Fundación ONCE e a Xunta de Galicia, facilitará o acceso das persoas con autismo a lugares públicos a través da sinalización con  pictogramas e promoverá o coñecemento dos sistemas alternativos e  aumentativos de comunicación.

 

Última actualización en Jueves, 28 de Junio de 2018 09:35

Curso OS PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN SENSORIAL NO/A NENO/A CON TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

Curso OS PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN SENSORIAL NO/A  NENO/A  CON TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
Curso recoñecido de Interese Sanitario pola Consellería de Sanidade

 

Lugar de realización: Santiago de Compostela. Centro Abanca Praza de Cervantes
Data de realización: 21/04/2018
Número de horas: 8
Número de prazas: 100
Prazo de inscrición: Ata o 27 de marzo
Destinatarios: O curso está destinado principalmente a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia, así como a outros profesionais do ámbito social e sanitario interesados nos TEA
Confirmaráselle a praza por correo electrónico e facilitaráselle número de conta bancario para facer ingreso.


PROGRAMA

Obxectivos:

Obxectivo xeral:

Proporcionar formación aos profesionais e familias relacionadas co Trastornos do Espectro Autista, en aspectos básicos e prácticos sobre o impacto dos problemas de integración sensorial no Colectivo.


Obxectivos específicos:

• Coñecer e identificar as particularidades e potencialidades de cada persoa, detectando posibles problemas de integración sensorial que interfiran na dinámica da aula e do fogar.
•  Comprender a importancia dos procesos sensoriais na aprendizaxe e desenvolvemento do neno/a.
• Coñecer e desenvolver sinxelas estratexias e técnicas que faciliten ao neno/á posibilidade de dar respostas educativas adaptadas ás demandas do medio escolar, e o fogar posibilitando un mellor desempeño nas tarefas académicas e en actividades cotiás da súa vida.

Os nenos e nenas con TEA atopan a diario  dificultades para integrar a información que chega do ambiente e do seu propio corpo para dar unha resposta adaptada ás demandas da contorna.

Estas dificultades de integración da información sensorial dificultan o seu desenvolvemento e interferen na adquisición das aprendizaxes. Estas dificultades, que adoitan atoparse “enmascaradas” ou tradicionalmente abordáronse como un síntoma dunha determinada síndrome ou patoloxía (estereotipias, rixidez, hiperactividade, agresividade, etc.), poden atopar a súa orixe nunha Disfunción de Integración Sensorial (DIS). Cando o sistema nervioso do/a neno/a atopa dificultades para organizar a información sensorial, observamos que o/a  neno/a ve interferidas as súas destrezas de aprendizaxe, as súas relacións sociais ou as súas competencias psicomotrices.

Desde o modelo da integración sensorial preténdese achegar unha nova mirada a estas dificultades, así como dotar de sinxelas ferramentas para detectar e dar resposta ás necesidades dos/as nenos/ as con Disfunción na Integración Sensorial, mantendo un nivel de alerta e un estado emocional que favorecerá unha resposta máis adaptada e que facilite as aprendizaxes e un adecuado desenvolvemento.

 

Última actualización en Martes, 13 de Marzo de 2018 10:21

Página 7 de 123

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si no cambia la configuración de su navegador, Ud. acepta su uso. + INFO.