autismogalicia.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • Galician (Galego)

Federación Autismo Galicia

A Federación Autismo Galicia presenta o proxecto UN DE CEN, Comprendendo o Espectro. INFORMACIÓN - SENSIBILIZACIÓN - FORMACIÓN

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

UN DE CEN, Comprendendo o Espectro: INFORMACIÓN - SENSIBILIZACIÓN - FORMACIÓN

 

O pasado día martes 18 de decembro pechamos o ano presentando o proxecto "UN DE CEN" no salón nobre do pazo de Fonseca. O proxecto xurde da Federación Autismo Galicia, en colaboración coa USC, co obxectivo de contribuír a xerar unha mirada máis ampla ao redor da singularidade das persoas con trastorno do espectro autista.

A apertura e Conducción do acto estivo a cargo da Vice reitora da Universidade de Santiago de Compostela, dona María do Mar Lorenzo Moledo. O acto contou cos  agradecementos da presidenta da Federación Autismo Galicia dona María José Álvarez Folgar, a presenza do Director Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, don Ildefonso de la Campa Montenegro, a intervención da Concelleira de Políticas Sociáis, Diversidade e Saúde, e Cen-tros Cívicos, dona Concepción Fernández Fernández, pechando o acto coas amables palabras da Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, dona Carmen Pomar.

Amenizou o acto as interpretacións da Orquesta de Castro Navas, da Fundación Menela

 

 

Mostra UN DE CEN

No marco da presentación do proxecto inagurouse a mostra "UN DE CEN" no claustro alto do Colexio de Fonseca que podedes visitar ata o 18 de xaneiro. Unha mostra organizada pola Federación Autismo Galicia, en colaboración coa USC. O obxectivo é contribuír a xerar unha mirada máis ampla ao redor da singularidade das persoas con trastorno do espectro autista.

 

 

O proxecto “UN DE CEN. COMPRENDENDO O ESPECTRO”


É un proxecto que xorde en relación á nova edición do Calendario 2019 da Federación Autismo Galicia, e consta de varias instancias no seu desenvolvemento.
Deseñouse a imaxe de cada mes do calendario a partir de traballos realizados coas persoas que conforman as nosas entidades. A presentación do calendario faise no marco desta mostra que exhibe parte dos traba-llos, xerando visibilidade en torno á actual prevalenza de 1 caso de TEA por cada 100 nacementos.


Ciclo de charlas- formativas impartidas por profesionais da rede de servi-zos de entidades da Federación Autismo Galicia, nas distintas universidades con áreas vinculadas a devanditos servizos.

O deseño do calendario, e a propia mostra, foron concibidos en torno a esta prevalenza e cun abordaxe de formulación artística, a partir de dinámicas e traballos realizados nas nosas entidades.
O mesmo día da presentación do calendario e inauguración da mostra, dimos paso a seguinte parte do proxecto que constará dun Ciclo de charlas- formativas impartidas por profesionais da rede de servi-zos de entidades da Federación Autismo Galicia, nas distintas universidades con áreas vinculadas a devanditos servizos.

 


O obxectivo xeral do proxecto é o de crear unha chamada de atención, contribuír a xerar unha mirada máis ampla e profunda en torno á singularidade das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo e poder ampliar o coñecemento naqueles sectores profesionais vinculados a mellora da calidade de vida das per-soas con TEA e as súas familias. A tales efectos trazarase un vínculo coas distintas Universidades da co-munidade, partindo da Universidade de Santiago de Compostela.
O Proxecto “UN DE CEN. Comprendendo ou espectro.” defínese como unha oportunidade de xerar, en primeira instancia unha chamada ao interese xeral, así como un achegamento de coñecementos específi-cos para os futuros profesionais na súa etapa de formación.


Unha formación específica máis que necesaria, tendo en conta a prevalenza actual de 1 caso de Tea por cada 100 nacementos, e indicando os recentes estudos o seu incremento potencial.
Nesta mostra expositiva podemos apreciar o traballo conseguido no proceso de creación das imáxenes que formarán parte do novo Calendario da Federación Autismo Galicia. Co obxectivo de poder apreciar o parti-cular xeito de percibir o mundo das persoas con TEA e como esta se traduce nunha creatividade e unha imaxinación desbordantes dando como resultado unhas capacidades fóra do normal para plasmar concep-cións da realidade en obras de arte.

 


UN DE CADA CEN

Nos últimos anos, o número de casos identificados de autismo. aumentou considerablemente en todos os países onde se realizaron estudos de prevalenZa.

Aínda que hai moitas variacións entre os estudos e países, as estimacións rondan o 1% da poboación, 1 de cada 100 nenos nados presenta TEA. En España hai máis de 450.000 persoas con TEA.

 

 

Si como dicimos a concienciación do autismo entre os profesionais é importante para a prevalencia, tamén e importante a formación de estes mesmos profesionais para mellorar a calidade de vida das persoas con autismo e as súas familias. Esta formación proveeraos dunha atención que facilite os apoios e intervencións específicas e de calidade, en distintos aspectos e tipoloxías de necesidades ( atención temperá, educación, e emprego, etc ) promovendo a reivindicacións e o exercicio efectivo dos dereitos e igualdade de oportunidades para as persoas con TEA.

Entre todas as alteracións da pauta típica de desenvolvemento, posiblemente una das que expoñan un maior reto para profesionais sexan os trastornos do espectro do autismo. Enfrontarse a estas alteracións, desde calquera perspectiva profesional, require posuír unha serie de coñecementos teóricos que ofrezan a posibilidade de comprender e interpretar condutas desconcertantes, así como manexar alternativas de intervención diversas que permitan elixir as adecuadas a cada caso e contexto.

 

Última actualización en Jueves, 20 de Diciembre de 2018 13:47

ASPERGA estrena centro en Santiago con nuevos programas y servicios.

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

Nuevo centro ASPERGA en Santiago

ASPERGA, la Asociación Galega de Asperger, ha puesto ya en marcha su nuevo centro en la ciudad de Santiago, con el objetivo de ofrecer a las personas que presentan este síndrome y a sus familias una atención especializada y de calidad, en un espacio adecuado y preparado específicamente para esta actividad. Las nuevas instalaciones constituyen una apuesta por el desarrollo de la asociación en la capital de Galicia, para lo que se ha programado una completa oferta de programas y servicios que cubran las necesidades de los socios y usuarios de ASPERGA.

Situado en la Avenida de Castelao Nº48, en el barrio de Vite, el nuevo centro de ASPERGA cuenta con una superficie de 84 metros cuadrados, en los que se distribuyen una recepción, una sala abierta multiusos para la realización de actividades grupales, una sala de talleres, dos despachos, y 2 baños adaptados. Todo el centro está adaptado para personas con cualquier tipo de diversidad funcional, observando los requerimientos exigibles a todo centro sanitario. Además, destacan las buenas comunicaciones de la zona, que harán el centro más accesible a todos los usuarios.

 

 

Nuevos servicios y actividades

El hecho de contar con un centro adecuado ha permitido a ASPERGA ampliar en número y variedad los servicios que ya venía ofreciendo en la capital gallega. Así, a partir de este mes de octubre, ya se han puesto en marcha un Programa de desarrollo de Habilidades Sociales, un servicio de Valoración diagnostica especifico, Terapia Psicológica Individual, y un Servicio de Terapia Ocupacional.

Todas estas actividades serán impartidas por personal especializado, con experiencia en Trastornos del Espectro Autista (TEA), que contará de forma puntual, además, con el apoyo de un trabajador social cuando sea necesario.

 

 

Síndrome de Asperger

El síndrome de Asperger (SA) es un trastorno de origen neurobiológico enmarcado dentro de los Trastornos de Espectro del Autismo (TEA). Como tal, está presente a lo largo del desarrollo, las señales de alerta se pueden detectar desde edades tempranas y sus características se manifiestan a lo largo de toda la vida del individuo, con una importante variabilidad en función de los apoyos que reciba y sus propias estrategias de compensación adoptadas, entre otros factores.

Tiene una incidencia de 1 de cada 100 nacidos, especialmente en varones. La ratio mujer-hombre varía mucho dependiendo del estudio de referencia, desde 3-4:1 a 8:1. De todas formas, la manifestación del SA en las mujeres no está exento de controversia, pues se considera que está siendo infradiagnosticado porque los síntomas se reflejan de manera diferente.

La llamada “tríada de Wing” incluye las tres principales alteraciones que se presentan en los TEA: relación social, comunicación e Inflexibilidad mental y comportamental. Es esencial evaluar su manifestación en la persona (tanto la presencia/ausencia como la forma en que lo hace) para poder determinar el diagnóstico de SA y los apoyos necesarios.

 

Última actualización en Jueves, 20 de Diciembre de 2018 15:18

ACCESIBILIDADE e CONCERTO SOCIAL nas demandas do CERMI e Federación Autismo Galicia no Parlamento.

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

Autismo Galicia participa no acto do CERMI Galicia no Parlamento, con motivo do DÍA INTERNACIONAL E EUROPEO DÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE.

Avogando por un desenvolvemento inclusivo, que libere o potencial das persoas con discapacidade que residen en Galicia. 

Con motivo do Día Internacional e Europeo das Persoas con Discapacidade, instaurado pola Organización de Nacións Unidas (ONU) e a Unión Europea, a escala mundial e europea, e que cada ano celébrase o día 3 de decembro, o movemento social da discapacidade articulado en torno ao Comité de Entidades de representantes de persoas con Discapacidade de Galicia (CERMI Galicia), como expresión do tecido cívico de dereitos humanos das persoas con discapacidade e as súas familias, reuníronse no parlamento galego para reclamar:

 

ACCESIBILIDADE E CONCERTO SOCIAL NAS DEMANDAS NO PARLAMENTO.

A Federación Autismo Galicia en conxunto co comité de entidades do CERMI incidimos na urxencia do desenvolvemento normativo das leis aprobadas neste Parlamento de Galicia hai anos, como poden ser, a Lei 10/2014 de ACCESIBILIDADE de Galicia e a lei 8/2016, de 8 de xullo, pola que se modifica a Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia, no apartado referido ao CONCERTO SOCIAL, os aprazamentos tan prolongados e inxustificados de ámbalas Leis representa unha restrición no exercicio dos nosos dereitos fundamentais.

Tamén destacouse a necesidade imperiosa dun espazo no que poder expresar e trasladar as súas necesidades e inquedanzas de xeito constante ante os interlocutores máis cualificados, para alcanzar a  atención e prioridade necesarias no marco Parlamentario.

 

RECLÁMANSE AS POLÍTICAS NECESARIAS PARA UN DESENVOLVEMENTO RURAL INCLUSIVO.

A necesaria aprobación dunha Estratexia Autonómica de Desenvolvemento Rural Inclusivo, con apoios efectivos e sen discriminacións nin exclusións fronte aos estándares urbanos, non pode entenderse sen a dimensión de xénero, que baixo un enfoque interseccional, teña presentes e dea resposta ás necesidades das mulleres e nenas con discapacidade residentes no medio rural, as máis invisibles, actualmente sometidas a índices máis elevados de exclusión, pobreza e violencia, así como das mulleres coidadoras de persoas con discapacidade. É absolutamente preciso promover desde a sociedade civil organizada actuacións de empoderamento das mulleres con discapacidade residentes no mundo rural, dirixidas a lograr que ningunha quede atrás.

 

Última actualización en Martes, 04 de Diciembre de 2018 14:42

Novo número da revista MAREMAGNUM EDUCACIÓN E AUTISMO

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

PODES DESCARGAR  a nova edición MAREMAGNUM XXII EDUCACIÓN E AUTISMO

Temos xa nas noas máns e para DESCARGA o novo exemplar da REVISTA MAREMAGNUM, fiel reflexo do noso emprendemento común, que persegue afondar nos  principáis desafíos da amplitude do Espectro.

Con este novo número son 22 edicións dende o ano 1997, e  cada número da revista  dedicado a unha temática que vertebra a totalidad da realidade sobre o Trastorno do Espectro do Autismo e a Discapacidade. Colaboracións arredor da diversidade, o envellecemento, a accesibilidade e o lecer sin barreiras, a comunicación e calidade de vida, formación, emprego, novas tecnoloxías, acoso e inclusión, autismo de altas capacidades, e hoxe presentamos o novo número dedicado a Educación.

Nestas edicións colaboraron máis de 150 autores e especialistas nacionáis e internacionáis de prestixio no campo do autismo e a discapacidade,  e persoalidades do mundo das artes e da cultura de Galicia.

Compartindo e sumándose ao interese da comunidade científica polo Trastorno do Espectro do Autismo,  e facendo visible a diversidade, a as necesidades de cara a atinxir a inclusión social, a eliminación de barreiras, na procura dunha calidade de vida para as persoas con TEA. Educación e Autismo é outro piar básico e fundamental do «estado de benestar» da nosa comunidade.

 

Esta nova edición fálanos do traballo en rede cando se trata de atender os nenos con TEA. A complexidade dos TEA fan fundametáis analizar opcións educativas que dean unha  mellor resposta ás súas necesidades e singularidades. Engadindo a esta atención educativa o tratamento e a atención terapéutica e asistencial dos servizos públicos ou privados.

“No campo da educación estamos asistindo a un proceso profundo de transformación da cultura e da práctica para poñer no centro a persoa con autismo e o seu proxecto de vida. O modelo de calidade de vida busca a felicidade presente e futura de cada alumno e pon o acento, por exemplo, en áreas ou habilidades como a autodeterminación, as relacións sociais e a comunicación.”

Palabras de Ana Rodríguez, membro do equipo educativo do Colexio Menela-Fundación Menela.

Poderemos leer no novo exemplar de MAREMAGNUM  o artigo de Ana M.ª Martínez Diez, Ana Otero Carreira, Alberto J. Silva López e M.ª Teresa Tiemblo Marsal da asociación ASPANAES:

“Mellorar a calidade e a eficacia na formación e promover a equidade, a cohesión social e a cidadanía activa para que o alumnado con necesidades educativas especiais poida fomentar o seu desenvolvemento persoal nun marco educativo flexible e permeable como sistema de aprendizaxe”

 

PODES DESCARGAR A REVISTA COMPLETA FACENDO CLICK NA SEGUINTE IMAXEN

Última actualización en Miércoles, 10 de Octubre de 2018 11:04

Página 7 de 130

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si no cambia la configuración de su navegador, Ud. acepta su uso. + INFO.