autismogalicia.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • Galician (Galego)

Federación Autismo Galicia

A FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA E AS SÚAS ENTIDADES CONMEMORAN O #DÍAMUNDIAL AUTISMO

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

 

AXENDA XERAL
A  FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA E AS SÚAS ENTIDADES CONMEMORAN O #DÍAMUNDIAL AUTISMO

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN: “Rompamos xuntos barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible”

Dende a Federación Autismo Galicia e todas as Entidades Federadas: Asociación Autismo Vigo, Aspanaes,  Fundación Autismo Coruña, Asperga (Asociación Síndrome de Asperger Galicia),  Asociación de Familias de Personas con TCS de Ourense "trascos", Capaces Lugo,  Fundación Menela, Apacaf , Un Máis, Familias Azuis, APA Castro Navás, APA Menela, APA Os Mecos,Fundación Tutelar Camiño do Miño, participamos de forma activa na campaña viral en Redes Sociais "Rompamos xuntos barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible”, compartindo fotos de familias, usuarios, prefesionais, etc. facendo o xesto de romper as barreiras polo autismo.

“Rompamos xuntos barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible” é o tema elixido en 2017 e 2018 para celebrar o 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo.

O obxectivo desta campaña é visibilizar as barreiras as que se enfrontan as persoas con TEA e que a sociedade se implique e actúe para “romper as barreiras polo autismo e facer unha sociedade mais inclusiva e accesible”

 

1 ABRIL

CAMPAÑA LIGTH IT UP BLUE // ILUMÍNAO DE AZUL

É unha campaña de sensibilización de carácter internacional, pola que miles de edificios e monumentos emblemáticos de todo o mundo ilumínanse de azul en apoio e solidariedade co colectivo de persoas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA) e as súas familias.

Desde Autismo Galicia e todas as entidades federadas: Asociación Autismo Vigo, Aspanaes,  Fundación Autismo Coruña, Asperga (Asociación Síndrome de Asperger Galicia),  Asociación de Familias de Personas con TCS de Ourense "Trascos", Capaces Lugo,  Fundación Menela, Apacaf , Un Máis, Familias Azuis, APA Castro Navás, APA Menela, APA Os Mecos,Fundación Tutelar Camiño do Miño, sumámonos a esta iniciativa e promovemos que edificios e monumentos do noso Territorio ilumínense de azul a tarde-noite do 1 ao 2 de abril, coincidindo coa celebración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo, que se conmemora o 2 de abril.

 

ACTO CONMEMORATIVO no Concello de MONDARIZ

11.00h: Acto en conmemoración do Día Mundial do Autismo. Mesa informativa de sensibilización. Solta de globos azúis e Lectura do Manifesto, coa presenza dos representantes do concello e equipo da Federación Autismo Galicia.

 

2 DE ABRIL #DíaMundialAutismo

 

Última actualización en Viernes, 06 de Abril de 2018 12:28

2 de abril | DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE O AUTISMO. MANIFESTO

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

 

#DíaMundialAutismo MANIFESTO
2 de abril |  DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE O AUTISMO

 

Manifesto do movemento asociativo do Autismo en Europa e España con motivo da celebración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo

En marzo de 2017 cumpríronse dez anos desde a firma da Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidades ( CDPD) e o seu Protocolo Facultativo. Con todo, a pesar de que foi ratificada pola Unión Europea e case todos os Estados Membros, a súa aplicación é insuficiente en moitas áreas.

Con motivo do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo (2 de abril), o movemento asociativo do Autismo en Europa e España chaman aos responsables políticos da Unión Europea a adquirir un compromiso firme na eliminación das moitas barreiras que aínda impiden ás persoas con Trastornos do Espectro do Autismo ( TEA) a gozar dos seus plenos dereitos.

A campaña de sensibilización deste ano céntrase especialmente na accesibilidade, levando o título "Rompamos xuntos barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible".

O autismo afecta a unha de cada cen persoas, o que significa que en Europa hai actualmente ao redor de cinco millóns de persoas con Trastornos do Espectro do Autismo, 450 mil en España. A pesar de que a concienciación sobre que é o autismo está a crecer, moitas persoas con  TEA e as súas familias consideran que non se termina de comprender.

É crucial que, tanto os responsables políticos de toda Europa así como a sociedade no seu conxunto, logremos unha mellor comprensión do autismo e actuemos na eliminación das barreiras que impiden a plena inclusión e participación das persoas con autismo.

 

Para fomentar unha sociedade accesible e inclusiva para todos, o movemento asociativo do autismo insta os responsables políticos a:

1. Adoptar unha Lei Europea de Accesibilidade firme e eficaz na que se aborden as necesidades das persoas con Trastornos do Espectro do Autismo.

En consonancia coas obrigacións establecidas pola Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade ( CDPD), o 2 de decembro de 2015 a Comisión Europea fixo pública unha proposta sobre unha Lei Europea de Accesibilidade. Unha vez que se aprobe dita proposta, esta debe dirixirnos cara a criterios comúns en accesibilidade que abarquen determinados produtos e servizos en toda a Unión Europea, facéndoos accesibles para os cidadáns da UE con discapacidade.

O movemento asociativo do autismo en Europa fai un chamamento aos responsables políticos da Unión Europea e aos Estados Membros para que garantan que se adopte unha Lei de Accesibilidade forte e eficaz, seguindo as recomendacións do movemento de persoas con discapacidade. Isto resulta esencial para conseguir un impacto real nas vidas de millóns de persoas con discapacidade en toda a Unión Europea. A Lei debería incluír un amplo conxunto de requisitos en accesibilidade, así como a abordaxe da gama de necesidades cognitivas e sensoriais das persoas con  TEA.

 

Última actualización en Miércoles, 28 de Marzo de 2018 11:41

Ligth It Up Blue // Ilumínao de azul

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

 

LIGTH IT UP BLUE // ILUMÍNAO DE AZUL

 

É unha campaña de sensibilización de carácter internacional, pola que miles de edificios e monumentos emblemáticos de todo o mundo ilumínanse de azul en apoio e solidariedade co colectivo de persoas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA) e as súas familias.

 

Desde Autismo Galicia e todas as entidades federadas: Asociación Autismo Vigo, Aspanaes,  Fundación Autismo Coruña, Asperga (Asociación Síndrome de Asperger Galicia),  Asociación de Familias de Personas con TCS de Ourense "trascos", Capaces Lugo,  Fundación Menela, Apacaf , Un Máis, Familias Azuis, APA Castro Navás, APA Menela, APA Os Mecos,Fundación Tutelar Camiño do Miño, sumámonos a esta iniciativa e promovemos que edificios e monumentos do noso Territorio ilumínense de azul a tarde-noite do 1 ao 2 de abril, coincidindo coa celebración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo, que se conmemora o 2 de abril.

 

 

Última actualización en Miércoles, 28 de Marzo de 2018 09:46

#DiaMundialAutismo #RompamosBarreiraspoloAutismo

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

2 DE ABRIL: Día Internacional das Persoas con TEA (Trastorno do Espectro Autista)

 

“ROMPAMOS XUNTOS BARREIRAS POLO AUTISMO. FAGAMOS UNHA SOCIEDADE ACCESIBLE” é o tema elixido en 2017 e 2018 para celebrar o 2 de abril o Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo.

 

Xa temos en marcha á campaña polo Día Internacional das Persoas con TEA (Trastorno do Espectro Autista) elaborada desde Autismo España e a que nos sumamos desde a Federación Autismo Galicia.

As persoas con autismo enfróntanse a numerosas barreiras á hora de gozar dos seus dereitos fundamentais e de formar parte plenamente da comunidade. As barreiras ás que se enfrontan varían en función de cada individuo e das súas necesidades específicas.

Para o movemento asociativo do autismo é moi importante que a sociedade entenda cales son esas barreiras porque iso permitirá unha mellor adaptación ás súas necesidades e reforzará a inclusión destas persoas en todos os ámbitos da sociedade.

 

CINCO PRIORIDADES BÁSICAS

 

Desde o movemento asociativo do autismo reivindícase romper barreiras para alcanzar cinco prioridades básicas, como son garantir a detección precoz dos TEA en diferentes contextos (sanitario, educativo e social), o diagnóstico especializado (en calquera etapa vital) e unha atención temperá interdisciplinar, específica e baseada na evidencia científica; asegurar unha atención integral e específica á saúde das persoas que forman parte deste colectivo; favorecer o acceso da persoa adulta con TEA ao emprego e á vida independente; promover unha educación especializada, inclusiva e de calidade para o alumnado con TEA, flexibilizando e innovando a oferta educativa existente nas distintas etapas educativas e vitais (previa á escolaridad obrigatoria e tamén na vida adulta), e fomentar o acceso igualitario das persoas con TEA en todo o territorio español aos recursos, bens e servizos especializados, garantindo a súa existencia, viabilidade, sustentabilidade e calidade, así como os apoios ás súas familias.

 

O movemento asociativo do autismo organizou un amplo programa de actos e actividades ao redor da campaña de celebración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo 2018. Entre as principais accións programadas a nivel estatal destacan a campaña en redes sociais desde o 13 de marzo, e a partir do 26 de marzo, pedirase á sociedade que se some á campaña, subindo fotos nas que rompan un folio en branco ou o cartel da campaña como xesto simbólico de “romper xuntos barreiras polo autismo”. O hashtag para esta acción é # DiaMundialAutismo.

 

COÑECE ALGUNHAS DAS BARREIRAS ÁS QUE SE ENFRONTAN AS PERSOAS CON TEA

BARREIRAS EN DETECCIÓN E DIAGNÓSTICO

  • Para min unha barreira é que teñan que pasar varios anos ata que obtemos un diagnóstico especializado.
  • Para min unha barreira é non ter un diagnóstico axustado de cales son as miñas fortalezas e necesidades que oriente os servizos e apoios que necesito.
  • Para min unha barreira é non saber o meu diagnóstico e non entender as miñas necesidades.

BARREIRAS EN ATENCIÓN TEMPERÁ

•Para min unha barreira é non recibir apoios desde pequena que me axuden a potenciar todas as miñas capacidades.

•Para min unha barreira é recibir poucas horas semanais de intervención nos primeiros anos da miña vida.

•Para min unha barreira é que non haxa profesionais expertos en prácticas baseadas na evidencia científica.

Última actualización en Miércoles, 28 de Marzo de 2018 09:32

Página 5 de 122

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si no cambia la configuración de su navegador, Ud. acepta su uso. + INFO.