autismogalicia.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • Galician (Galego)

Federación Autismo Galicia

CURSO Muller e Trastornos do Espectro do Autismo.Coñecendo a realidade das mulleres con TEA.

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

Ao longo dos últimos anos, os avances no coñecemento sobre o Trastorno do Espectro do Autismo así como a identificación temperá e o diagnóstico precoz han contribuído a que o número de persoas que forman parte do colectivo aumentase notablemente. Ademais, este incremento de diagnósticos é moi significativo no caso das nenas e mulleres en particular ( Gould e Asthon-Smith, 2011)

 

Seguindo esta liña de traballo, e conscientes da necesidade do colectivo, e do crecente interese por incrementar o coñecemento sobre as necesidades, intereses e capacidades das mulleres con TEA, a Federación Autismo Galicia propone dende seu PROGRAMA DE FORMACIÓN, o CURSO: Muller e Trastornos do Espectro do Autismo.

 

Data de realización: 27 abril de 2019

Número de prazas: 100

Lugar de realización: Santiago de Compostela. Centro Abanca Praza de Cervantes s/n

Horario: 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 18:30

Curso recoñecido de interese sanitario pola Consellería de Sanidade.

ENLACE DE INSCRICIÓN


 

DOCENTE: MARÍA MERINO

Licenciada en Psicoloxía e Psicopedagoxía, especialista en Servizos  Sociais e Saúde Mental Infanto Xuvenil. Dende o ano 2004 traballa en diversas entidades para familias de persoas con Autismo, coordinando proxectos de sensibilización e investigación na  Federación de Autismo de Castilla y León e o programa para persoas con Autismo de Alto Funcionamento en AutismoBurgos.

É coautora de diversas publicacións sobre Autismo, entre as que destacan: “Habilidades socio-comunicativas de las personas con autismo en el entorno laboral” (FACyL, 2007), “Luis el maquinista” (FACYL, 2009), “Guía de actuación en Urgencias para personas con TEA” (FACYL, 2010), “Guía educativa para alumnos con Autismo Alto Funcionamiento” (FACYL, 2011), así como algunhas publicacións específicas sobre intervención en persoas con autismo de alto funcionamento “Materiales para la intervención educativa para alumnos con TEA” (Autismo Burgos- Maristas Liceo Castilla Burgos, 2011), “Buenas prácticas en TIC en la intervención con personas con TEA” ó “COMIC-TEA”

 

DESTINATARIOS:

O curso está destinado principalmente a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia, así como a outros profesionais do ámbito social e sanitario interesados nos TEA.

 

OBXECTIVO:

Dotar de coñecementos a profesionais e familias sobre a detección e intervención de problemas relacionados específicamente coa muller con TEA

 

PROGRAMA:

  • Características do autismo nas mulleres
  • Detección e propostas para a súa avaliación
  • O que nos din os estudos.  O coñecemento dende a práctica
  • Propostas de intervención

 

Última actualización en Jueves, 28 de Febrero de 2019 09:42

Profesionais do ámbito educativo se forman con Federación Autismo Galicia na intervención especializada para alumnado con TEA.

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

 

“Todas as persoas poden aprender, sempre que se lle presten os apoios adecuados.”

Profesionais do ámbito educativo se forman con Federación Autismo Galicia na intervención especializada para alumnado con TEA.

 

A Federación Autismo Galicia ten como unha das  súas prioridades ofrecer unha formación específica e de calidade que cubra  as necesidades de atención das  persoas con  TEA e  as  súas familias.

Dende  as demandas das distintas áreas de acción dos  profesionais que  traballan con  perosas con  TEA, e debido  ao incremento da prevalencia que  rexistran os últimos  estudos,  faise imprescindible  unha formación cualificada e especifica que  poida abarcar  as necesidades que presenta  unha  persoa con Tea  ao  longo dá  súa vida.

 

 

Necesidades especiais e específicas nas aulas.

Dentro  deste marco  desenvólvese a III EDICIÓN do PROGRAMA FORMATIVO SOBRE ÁMBITO EDUCATIVO e TEA Impartido  pola docente  Marlene  Horna  Castiñeiras.

Comezado ou  ciclo  co  primeiro curso sobre “Apoios  visuais como  ferramenta de intervención nos trastornos  do espectro  do autismo”.

Neste  curso  impartido o pasado sábado 23 de  febreiro, tratáronse  as diferentes  maneiras  de  intervir e adaptar os contextos de aprendizaxe ás  persoas con  TEA empregando diferentes tipos de  apoios  visuais.

O Programa Formativo sobre Ámbito Educativo e TEA  complétase con dous cursos máis: “Habilidades  sociais en  persoas con Trastorno  do Espectro  do Autismo'. No que se adquirirán recursos e  ferramentas para  ensinar  ás  persoas con TEA a desenvolverse socialmente. Programado para o 9 de marzo  deste  mesmo ano.

E o terceiro curso: 'Intervención sobre as condutas inadecuadas en persoas con TEA'.

Onde os participantes podan entender por qué se producen e  mantéñense  as  condutas inadecuadas non contexto escolar e como detrás  destes  comportamentos existe un motivo a descubrir e analizar para así planificar e intervir de forma  proactiva.

Aprenderanse diferentes estratexias para resolver estes problemas tanto a través  do ensino de habilidades  ao alumno como a través de  adaptacións  na  contorna,  xa  sexan de tipo físico,  metodolóxico, social  ou  outros, e tamén aprenderemos que  facer e que  non  facer  nas  situacións de crise.

 

 

Estes cursos son impartidos por  Marlene Horna Castiñeiras, Licenciada en  Psicoloxía, Diploma de  Estudos Avanzados e  Master en Atención Temperá.  Conta con  máis de 20 anos de experiencia  non ámbito  dous Trastornos  do Espectro  do Autismo.  Posúe  ampla experiencia como docente, adquirida en numerosos cursos promovidos por diversas  institucións, universidades e  asociacións.

Na última entrevista concedida para Autismo Galicia Marlene Horna coméntanos:

“Todas as persoas poden aprender sempre que se lle presten os apoios adecuados e, para iso, o docente deberá formarse. Formarse para descubrir a mellor maneira en que o seu alumno aprende e garantir o seu benestar emocional, e para poder gozar da marabillosa experiencia que isto supón e minimizar os sentimentos de frustración que sen dúbida, en ocasións, puidese sentir”

Última actualización en Lunes, 25 de Febrero de 2019 17:20

A FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA celebra o #DíaInternacionalASPERGER dando comenzo á segunda fase do Proxecto “UN DE CEN: Comprendendo ó Espectro”.

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

A  Federación Autismo Galicia en colaboración coa Universidade de Sanatigo de Compostela, da comenzo ao cliclo de conferencias para estudantes da USC impartido por profesionais da Federación Autismo Galicia, dentro do proxecto “UN DE CEN: Comprendendo o Espectro”.


 

No Día Internacional do Síndrome de Asperger, 18 de Febreiro, damos comenzo ao Ciclo de Conferencias  coa primeira conferencia impartida na Facultade de Psicoloxía : INTERVENCIÓN E APOIO ESPECIALIZADO ÁS PERSOAS CON TEA, FAMILIA E OUTROS AXENTES SOCIAIS.

 

“Un de Cen. Comprendendo o espectro”, é un proxecto integral que combina o trinomio INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN e FORMACIÓN , que xorde ante a necesidade de crear unha chamada de atención cara as necesidades e realidade das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo, contribuíndo a xerar unha mirada máis ampla e profunda en torno á súa singularidade.

O ciclo de conferencias é unha proposta de achegamento directo das necesidades específicas das persoas con TEA aos futuros profesionais e docentes no ámbito universitario.

A través da execución de conferencias nas aulas, impartidas por profesionais da Federación Autismo Galicia, establécense accións encamiñadas a tecer redes de cooperación entre a Universidade, a Federación Autismo Galicia e os profesionais que a compoñen.

 

POR QUE UN de CEN?

Esta formación específica é máis que necesaria tendo en conta a prevalencia actual, de 1 caso de Tea por cada 100 nacementos, cun incremento potencial segundo recentes estudos.

Se temos en conta as necesidades básicas dunha persoa ao longo da súa vida e aspiramos a cubrilas na medida do posible, atopámonos con que as persoas con TEA ven mermada a súa calidade de vida. Tamén ven mermado o acceso a ser-vizos e apoios básicos cando devanditos servizos non se adaptan ás necesidades específicas das súas distintas etapas vitais.

Estas necesidades básicas que se ven vulneradas son, por exemplo, a súa opor-tunidade de aprendizaxe, de inclusión social, de desenvolvemento persoal, aten-ción médica, etc.

#UNDECEN #1DE100 #AUTISMO
#SENSIBILIZACIÓN #INFORMACIÓN #FORMACIÓN

O ciclo de conferencias, como se vai a desenvolver?

O ciclo de conferencias desenvolverase nas tres universidades da nosa comunidade: Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña e Universidade de Vigo.

O 18 de Febreiro comezamos o ciclo coa primeira conferencia impartida na facultade de Psicoloxía: INTERVENCIÓN E APOIO ESPECIALIZADO ÁS PERSOAS CON TEA, FAMILIAE OUTROS AXENTES SOCIAIS. A Conferencia estará a cargo da Psicóloga da Federación Autismo Galicia, Cristina Couto.

Lugar: Facultade De Psicoloxía, Salón de Actos.

Data: 18 De Febreiro

Hora: De 17:00h A 20:00h

Dende Autismo Galicia traballamos para ofrecer a formación máis adaptada e actualizada posible, a túa opinión é importante para nos. Neste enlace poderás encontrar unha breve enquisa sobre a conferencia impartida do ciclo formativo "UN DE CEN, comprendendo o espectro", realizala só levará uns minutos.

ENLACE ENQUISA DE SATISFACCIÓN

Grazas pola túa colaboración.

 

 

Última actualización en Lunes, 18 de Febrero de 2019 09:29

DÍA INTERNACIONAL DO SÍNDROME DE ASPERGER

Correo Imprimir PDF
No hay traducciones disponibles.

18 de FEBREIRO DÍA INTERNACIONAL DO SÍNDROME DE ASPERGER.

O próximo 18 de febreiro celébrase, como cada ano desde 2007, o Día Internacional do Síndrome de Asperger. Esta data coincide co aniversario do nacemento de  Hans  Asperger, psiquiatra austríaco que describiu por primeira vez esta síndrome que, segundo os criterios actuais de diagnóstico, identificaríase baixo a denominación de “trastorno do espectro do autismo ( TEA) sen discapacidade intelectual asociada”.

Desde a Confederación Autismo España conmemoran este día coa celebración da xornada “Síndrome de  Asperger, realidade e ficción”, que pretende visibilizar ao colectivo, a súa realidade, necesidades e capacidades, promovendo así a concienciación social para conseguir un cambio na percepción que se ten do colectivo e na actitude cara ás persoas con  TEA.

 

No caso do  TEA sen discapacidade intelectual asociada, ou síndrome de  Asperger, as principais características na área da comunicación social maniféstanse en relación á comprensión e manexo dos aspectos verbais (interpretación de significados non literais da linguaxe, pragmática…) e non verbais (contacto ocular, xestos, postura corporal, etc.) da comunicación, e no seu uso social (comprensión de situacións sociais, manexo de relacións interpersoais, resolución de conflitos, etc.). No ámbito da flexibilidade do pensamento e do comportamento, preséntanse patróns restrinxidos,  estereotipados e repetitivos de intereses e condutas, que fan que para a persoa sexa difícil adaptarse de maneira flexible ás demandas cambiantes da contorna.

 

As principais demandas do colectivo aparecen recollidas na Estratexia Española en TEA:

- Mellora na detección e identificación temperá das súas características, co obxectivo de acceder canto antes a un diagnóstico especializado e aos apoios específicos que precisa a persoa.

- Garantir o acceso e goce dunha educación individualizada, inclusiva e de calidade en todas as etapas educativas, incluíndo as  postobligatorias (formación profesional, ensinos universitarios...).

- Favorecer unha educación libre de  bullying e acoso escolar, garantindo a prevención, identificación e intervención especializada que o faga posible.

- Promover o acceso ao emprego e o desenvolvemento da carreira profesional, favorecendo a sensibilización e implicación do tecido empresarial e garantindo os recursos de apoio individualizados que precise cada persoa.

- Favorecer o goce da vida independente ao fogar familiar, asegurando os apoios que cada persoa precise para facelo posible.

- Promover a saúde, especialmente en aspectos relacionados co benestar emocional e a saúde mental, favorecendo o goce da calidade de vida e o  afrontamiento positivo das demandas da contorna.

- Garantir a inclusión social, así como o acceso e goce de todos os recursos, bens e servizos da comunidade, favorecendo o deseño universal e a accesibilidade dos mesmos (especialmente en aspectos relacionados coa accesibilidade cognitiva).

- Promover a formación e capacitación de diferentes sectores profesionais en relación ás necesidades das persoas con  TEA sen discapacidade intelectual asociada, especialmente en aspectos relacionados coa detección e o diagnóstico precoz, a educación, o emprego, a saúde e a vida independente.

 

Desde a Asociación  Galega de  Asperger- Asperga

Celebran o Día Internacional de Asperger no concello de Culleredo con unha Xornada sobre o SA e o TDAH.

 

 

PROGRAMA
TDAH & ASPERGER: “PUNTOS DE ENCUENTRO”

 

Última actualización en Viernes, 15 de Febrero de 2019 13:02

Página 4 de 130

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si no cambia la configuración de su navegador, Ud. acepta su uso. + INFO.